• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thực hành kế toán nâng cao khóa 99

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA
KTTC THUẾ THM
1 TRƯƠNG BẢO CHÂU 20/04/1982 8 7 99L
2 HOÀNG THỊ NGỌC DIỄM 08/11/1984 99L
3 LÊ THỊ ĐÀO 19/11/1978
4 NGUYỄN HOÀNG PHÚC HẠNH 08/07/1987 99L
5 VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG 17/05/1977 7 5 99L
6 TRẦN ÁI LINH 29/09/1991 9 6 99L
7 NGUYỄN THỊ THU LỘC 08/11/1982 99L
8 TRẦN NHỰT MINH 23/10/1981
9 NGUYỄN ĐẶNG TỐ NGUYÊN 3/11/1981
10 KHIẾU NGUYỄN AN NHIÊN 04/09/1985 9 9 99L
11 HÀ THỊ KIM THẢO 15/05/1984 99L
12 PHAN TƯỜNG VI 03/11/1988 9 7 99L
13 NGUYỄN THANH VỊNH 20/12/1983 7 7 99L

Bài viết liên quan