• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thuế & khai báo thuế khóa 99

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

Điểm thuế & khai báo thuế khóa 99

STT HỌ TÊN NGÀY SINH KHÓA ĐiỂM XL GHI CHÚ GV
1 TRẦN NGỌC TRÂM ANH 26/07/1986 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
2 TRẦN THỤY PHƯƠNG CHI 20/08/1981 99C 9 GIỎI GTGT T.HÙNG
3 PHẠM NGỌC ANH ĐÀO 11/08/1989 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
4 ĐỖ THỊ NGỌC HẰNG 06/08/1986 99C RỚT GTGT T.HÙNG
5 DƯƠNG THỊ VÂN KHANH 22/03/1988 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
6 NGUYỄN THỊ THANH LAN 08/01/1987 99C 5 ĐẠT GTGT T.HÙNG
07 TRẦN LỆ LỆ 28/10/1988 99C 6 T.B.K GTGT T.HÙNG
08 PHẠM THỊ BÍCH LOAN 10/03/1985 99C 7 KHÁ GTGT T.HÙNG
09 VÕ TIẾN NAM 14/09/1977 99C RỚT GTGT T.HÙNG
10 NGUYỄN LÂM BỬU NGỌC 06/02/1984 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
11 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 29/01/1989 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
12 ĐINH THẢO NGUYÊN 07/12/1989 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
13 HUỲNH THỊ LƯU PHƯƠNG 25/05/1988 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
14 ĐỖ NGỌC TIẾN 10/03/1989 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
15 LÊ THỊ HỒNG 01/12/1988 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
16 LÊ THỊ THANH 23/12/1986 99C RỚT GTGT T.HÙNG
17 NGUYỄN TRÍ THỨC 10/09/1989 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
18 NGUYỄN THỊ NGỌC THÙY 23/09/1989 99C RỚT GTGT T.HÙNG
19 PHẠM THỊ ANH THƯ 08/06/1978 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
20 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 15/09/1989 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
21 ĐỖ THỊ VINH 17/07/1988 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
22 LÊ THANH XUÂN 15/01/1986 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
23 VÕ THỊ YẾN 02/12/1987 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG
24 CAO BẢO NGỌC 26/05/1979 99C 10 XUẤT SẮC GTGT T.HÙNG

Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan