• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thuế và khai báo thuế khóa 103C và 103L

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂMXLKHÓAGV
1NGUYỄN THÚYAN15/06/19876.5TB KHÁ103CT.PHƯỚC ÁI
2LÊ THỊ KHÁNHAN15/02/19897KHÁ103CT.PHƯỚC ÁI
3BÙI THỊ MỸCHÂU11/01/19888KHÁ103CT.PHƯỚC ÁI
4NGUYỄN HẢIĐĂNG17/08/1985RỚT103CT.PHƯỚC ÁI
5NGUYỄN THỊ CẨMGIANG14/07/1990RỚT103CT.PHƯỚC ÁI
6TRẦN THỊ THẢOLINH14/07/19877.5KHÁ103CT.PHƯỚC ÁI
7DƯƠNG MINHLONG18/10/19848.5KHÁ103CT.PHƯỚC ÁI
8LÊ THỊ THANHTỊNH14/03/1985RỚT103CT.PHƯỚC ÁI
9VŨ VĂNTOÀN12/08/19887.5KHÁ103CT.PHƯỚC ÁI
10HUỲNH KIMTHANH11/06/1986RỚT103CT.PHƯỚC ÁI
11TÔ THỊ ANHTRANG13/01/19868.5KHÁ103CT.PHƯỚC ÁI
12TĂNG THANHTRÚC30/12/19867KHÁ103CT.PHƯỚC ÁI
13DƯƠNG THỊ TƯỜNGVY25/10/1989RỚT103CT.PHƯỚC ÁI
14TRẦN THỊ HẢIYẾN21/06/1986RỚT103CT.PHƯỚC ÁI
1NGUYỄN VÂNANH12/08/19906TB KHÁ103LT. NGUYÊN
2TRẦN ĐỨCANH06/01/19866TB KHÁ103LT. NGUYÊN
3TRẦN NGỌCDUNG24/06/1987RỚT103LT. NGUYÊN
4HOÀNG THÚY19/11/19826TB KHÁ103LT. NGUYÊN
5HUỲNH THỊ NGỌCHẰNG17/09/19855ĐẠT103LT. NGUYÊN
6TRỊNH THỊHOA09/01/1984RỚT103LT. NGUYÊN
7LÊ THỊ MỸHỘI29/11/1990RỚT103LT. NGUYÊN
8VÕ THỊHỒNG22/07/19896TB KHÁ103LT. NGUYÊN
9VŨ THỊHƯƠNG02/10/19896TB KHÁ103LT. NGUYÊN
10PHẠM THỊ THUHƯƠNG12/11/19846TB KHÁ103LT. NGUYÊN
11ĐOÀN THỊ DIỆULINH15/09/19875ĐẠT103LT. NGUYÊN
12PHAN THỊ KIỀUMY28/11/19876TB KHÁ103LT. NGUYÊN
13NGUYỄN THỊNGA08/11/19825ĐẠT103LT. NGUYÊN
14LA THỊ THÙYNGÂN04/05/19905ĐẠT103LT. NGUYÊN
15NGUYỄN QUANG VĨNHPHÚ30/10/19815ĐẠT103LT. NGUYÊN
16NGUYỄN THỊPHÚC18/12/19866TB KHÁ103LT. NGUYÊN
17BÙI THỊ HỒNGPHƯỚC14/08/19905ĐẠT103LT. NGUYÊN
18LÊ KIMPHƯỢNG05/12/19876TB KHÁ103LT. NGUYÊN
19NGUYỄN THỊ THANHPHƯƠNG20/08/19846TB KHÁ103LT. NGUYÊN
20TRỊNH THANHPHƯƠNG07/08/19827KHÁ103LT. NGUYÊN
21ĐÀO VŨ ĐĂNGQUANG21/03/19905ĐẠT103LT. NGUYÊN
22ÂU THOẠISIM15/05/19795ĐẠT103LT. NGUYÊN
23TRƯƠNG NGỌC THỦYTIÊN01/11/19906TB KHÁ103LT. NGUYÊN
24NGUYỄN THỊ BÍCHTUYỀN16/10/19857KHÁ103LT. NGUYÊN
25TRẦN LÊ THỊ LANTHANH02/02/1989RỚT103LT. NGUYÊN
26TRẦN THỊ MAITHẢO11/10/19835ĐẠT103LT. NGUYÊN
27VŨ NGỌC BẢOTHUYÊN22/12/1983RỚT103LT. NGUYÊN
28NGUYỄN THỊ THÙYTRANG22/08/19906TB KHÁ103LT. NGUYÊN
29HỒ THỊTRÂM28/06/19886TB KHÁ103LT. NGUYÊN
30NGUYỄN THỊ THANHTRÚC24/02/1990RỚT103LT. NGUYÊN
31ĐẶNG THÙYTRÚC11/04/19837KHÁ103LT. NGUYÊN
32LƯƠNG THỊ TƯỜNGVI18/08/19847KHÁ103LT. NGUYÊN
33NGUYỄN THANHVY09/12/1986RỚT103LT. NGUYÊN

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo