• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thuế và khai báo thuế khóa 105C

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂMXLKHÓAGV
1TRỊNH QUỐCCƯỜNG04/07/19797KHÁ105CT.SINH
2BÙI THỊ HỒNGĐIỆP11/01/19876TB KHÁ105CT.SINH
3VÕ THỊHẢI14/11/1979RỚT105CT.SINH
4VŨ HẢIHUỆ02/12/19905ĐẠT105CT.SINH
5LÊ THỊ THANHHUYỀN20/02/19896TB KHÁ105CT.SINH
6TRẦN THỊ NGỌCHƯƠNG13/11/19715ĐẠT105CT.SINH
7NGUYỄN THỊ THÚYOANH24/12/19875ĐẠT105CT.SINH
8NGUYỄN HOÀNG LANPHƯƠNG08/07/19885ĐẠT105CT.SINH
9LÝ LỆPHƯƠNG18/07/19845ĐẠT105CT.SINH
10HUỲNH THỊ TRÚCPHƯƠNG26/02/19886TB KHÁ105CT.SINH
11CẤN NHƯQUỲNH13/01/19875ĐẠT105CT.SINH
12MAI THỊ BÍCHTIỀN22/10/19895ĐẠT105CT.SINH
13TRẦN QUỐCTOẢN08/08/19906TB KHÁ105CT.SINH
14NGUYỄN THỊ KIMTUYỀN18/10/19895ĐẠT105CT.SINH
15VÕ THỊ XUÂNTHANH19/07/19745ĐẠT105CT.SINH
16BÙI THỊ THANHTHẢO11/1/1983RỚT105CT.SINH
17PHẠM THUTHẢO10/01/19896TB KHÁ105CT.SINH
18TRẦN THỊ MINHTHU30/01/19735ĐẠT105CT.SINH
19LƯƠNG THỊ THANHTRÚC27/09/19815ĐẠT105CT.SINH
20HÀ THỊ BÍCHVÂN27/10/19896TB KHÁ105CT.SINH
21VÕ NGUYỄN THANHVÂN15/06/19875ĐẠT105CT.SINH

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo