• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Thuế và Khai Báo Thuế TH01 C-128

ĐIỂM THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ

LỚP C-128

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐIỂM TB XẾP LOẠI KHÓA GV
1 TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 01/01/1993 ĐỒNG NAI 6.5 6.5 TB Khá 128C T. SINH
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI 10/07/1987 YÊN BÁI   0.0 Rớt 128C T. SINH
3 ĐÀO THỊ HỒNG ĐIỆP 10/19/1989 LÂM ĐỒNG 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
4 DƯƠNG THỊ NGỌC GIÀU 26/10/1990 TIỀN GIANG 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
5 HOÀNG VIỆT 15/10/1979 TP HCM 6.5 6.5 TB Khá 128C T. SINH
6 THÁI MỸ HẰNG 01/04/1987 TPHCM 6 6.0 TB Khá 128C T. SINH
7 TRỊNH THANH HIỀN 18/06/1985 TP HCM 5.5 5.5 Đạt 128C T. SINH
8 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 23/04/1988 VŨNG TÀU   0.0 Rớt 128C T. SINH
9 DOÃN MINH HÙNG 21/12/1988 TP HCM 7 7.0 Khá 128C T. SINH
10 TÔ THANH HÙNG 17/07/1990 TP HCM   0.0 Rớt 128C T. SINH
11 NGUYỄN ĐÌNH KHOA 22/07/1982 TP. HCM   0.0 Rớt 128C T. SINH
12 ĐỖ THỊ KIM KHUYÊN 28/10/1987 ĐỒNG NAI 5.5 5.5 Đạt 128C T. SINH
13 TRẦN THỊ MỸ LINH 26/12/199- BÌNH ĐỊNH 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
14 TRẦN VŨ PHI LONG 27/03/1988 TP HCM   0.0 Rớt 128C T. SINH
15 NGÔ NGUYỄN HẢI MINH 15/01/1985 TP HCM 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
16 NGUYỄN THỊ THANH NGA 09/03/1990 HCM 5.5 5.5 Đạt 128C T. SINH
17 LÝ Ý NHI 11/10/1991 BÌNH ĐỊNH 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
18 CAO THỊ CẨM NHUNG 28/09/1987 VĨNH LONG 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
19 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 22/12/1987 GIA LAI 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
20 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 20/01/1988 BÌNH ĐỊNH 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
21 ĐINH THỊ THU THỦY 03/10/1988 ĐÒNG NAI 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
22 TRƯƠNG HỒNG THƯ 27/07/1988 QUẢNG NAM 6.5 6.5 TB Khá 128C T. SINH
23 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 03/09/1992 TP HCM 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
24 VÕ THỊ HUỲNH TRINH 22/03/1991 ĐỒNG THÁP 6 6.0 TB Khá 128C T. SINH
25 NGÔ THỊ UYÊN 07/12/1993 QUẢNG TRỊ 9.5 9.5 Giỏi 128C T. SINH
26 TRẦN THỊ TUYẾT VÂN 26/02/1989 KHÁNH HÒA 5.5 5.5 Đạt 128C T. SINH
27 PHAN THỊ PHƯƠNG VI 12/06/1988 TPHCM 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
28 LƯU NGUYỄN THẢO VY 04/06/1981 TP HCM 5.5 5.5 Đạt 128C T. SINH
29 NGUYỄN THỤY ANH VY 11/10/1990 ĐỒNG THÁP 5 5.0 Đạt 128C T. SINH
30 ĐOÀN THỊ MỘNG TUYÊN 01/02/1988 BẾN TRE 5.5 5.5 Đạt 128C T. SINH
31 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 25/10/1993 LONG AN 9.5 9.5 Giỏi 128C T. SINH

Bài viết liên quan