• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Thuế và Khai Báo Thuế TH01 C-K139

ĐIỂM THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ

LỚP C-K139

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐIỂM TB XẾP LOẠI
1 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 26/11/1991 TPHCM 8 8.0 Khá
2 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 28/11/1987 NINH THUẬN   0.0 Rớt
3 NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG 23/09/1989 LONG AN   0.0 Rớt
4 LÊ NGỌC NHƯ 16/03/1989 ĐỒNG THÁP   0.0 Rớt
5 NGUYỄN THỊ 12/8/1988 PHÚ THỌ 7 7.0 Khá
6 LÊ THỊ THU 10/01/1983 QUẢNG NGÃI 6 6.0 TB Khá
7 DƯƠNG THỊ THU HỒNG 10/03/1990 ĐỒNG THÁP 7 7.0 Khá
8 NGUYỄN THỊ NHƯ HỒNG 28/05/1983 TP.HCM 9 9.0 Giỏi
9 ĐẶNG THỊ 02/10/1989 NGHỆ AN 7 7.0 Khá
10 PHẠM THỊ BÍCH LIÊN 03/01/1984 TP.HCM 7 7.0 Khá
11 TRẦN PHƯƠNG LINH 08/03/1993 TP. HCM   0.0 Rớt
12 NGUYỄN THỊ LƯỢM 10/08/1989 QUẢNG NGÃI 7 7.0 Khá
13 TRẦN BẢO NGỌC 4/11/1987 TPHCM 7 7.0 Khá
14 ĐẶNG THÀNH NHÂN 7/3/1988 BÌNH DƯƠNG   0.0 Rớt
15 HOÀNG THỊ NHƯ 23/09/1992 QUẢNG TRỊ 8 8.0 Khá
16 ĐINH THANH TÂM 05/11/1990 THÁI BÌNH 8 8.0 Khá
17 HOÀNG MẠNH TIẾN 23/11/1985 TPHCM   0.0 Rớt
18 ĐẶNG ANH TUẤN 2/5/1989 NGHỆ N   0.0 Rớt
19 NGUYỄN HỮU TUẤN 02/11/1989 QUÃNG NGÃI 6 6.0 TB Khá
20 NGUYỄN THỊ THU THẮM 22/02/1984 TP.HCM 8 8.0 Khá
21 THANG NGỌC THẢO 12/11/1987 TP.HCM   0.0 Rớt
22 LÊ THỊ THU THẢO 10/10/1990 ĐỒNG NAI 8 8.0 Khá
23 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 10/06/1991 TIỀN GIANG 7 7.0 Khá
24 NGUYỄN MINH TRIẾT 24/10/1993 TP HCM 6 6.0 TB Khá
25 HUỲNH THỊ QUỲNH TRÚC 02/10/1981 TP.HCM 7 7.0 Khá
26 NGUYỄN THỊ VÂN 10/06/1993 HẢI DƯƠNG   0.0 Rớt
27 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 25/10/1990 ĐỒNG NAI   0.0 Rớt
28 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 30/07/1988 KHÁNH HÒA 10 10.0 Xuất Sắc
29 TRẦN NGUŨ CHÂU 07/07/1987 LONG XUYÊN 10 10.0 Xuất Sắc
30 CÙ THỤY HẠNH 23/01/1989 TPHCM 8 8.0 Khá

Bài viết liên quan