• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thuế & khai báo thuế (TH01) khóa 100C

STTHỌTNNGY SINHĐIỂMXLNH
1NGUYỄN HỒNGĐO5/2/19894RỚT100C
2CHU THỊH3/8/1982RỚT100C
3ĐỒN VIỆTHẰNG5/1/1985RỚT100C
4NGUYỄN THỊ BÍCHHẰNG10/8/1990RỚT100C
5TRƯƠNG THỊ HỒNGHẠNH20/2/19887KH100C
6TRẦN THỊHUYỀN14/3/1985RỚT100C
7TRẦN THỊ THUHƯỜNG12/12/19866TB KH100C
8L THỊKIN9/1/19885.5ĐẠT100C
9PHNG THẾLAI7/10/1987RỚT100C
10HỒNG THỊ THYLAN23/12/19874RỚT100C
11L HUỲNH NGỌCNHN26/4/19866TB KH100C
12NGUYỄN L YẾNNHI17/4/19816TB KH100C
13NGUYỄN HỒNGPHI22/10/19836TB KH100C
14NGUYỄN MAIPHƯƠNG25/8/1990RỚT100C
15ĐỖ QUANGTƯỚNG18/3/1987RỚT100C
16TRẦN THỊ THANHTHẢO20/6/19766.5TB KH100C
17PHẠM ĐO NGỌCTHẢO11/8/1984RỚT100C
18NGUYỄN TRUNG THANHTHY1/1/19865.5ĐẠT100C
19NGƠ THỊ THYTRANG30/1/1987RỚT100C
20NGUYỄN THỊTRM15/4/19894RỚT100C
21THI THỊ MỸTRIỀU10/7/1983RỚT100C
22LIU CẨMVN13/2/19906TB KH100C
23L THANHVN15/4/19865.5ĐẠT100C
24TRẦN THỊ TƯỜNGVY2/8/19886TB KH100C

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo