• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Thuế và Khai Báo Thuế TH01 L-125

ĐIỂM THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ

LỚP L-125

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐIỂM TB XẾP LOẠI KHÓA GV
1 TRẦN NHẬT TÚ ANH 25/12/1986 SÓC TRĂNG   0.0 Rớt 125L C.MINH
2 VŨ THỊ HẰNG 10/12/1990 THÁI BÌNH   0.0 Rớt 125L C.MINH
3 LÊ THỊ THANH HÒA 25/10/1984 HẢI PHÒNG   0.0 Rớt 125L C.MINH
4 HOÀNG THỊ HƯƠNG ’10/05/1988 NGHỆ AN 10 10.0 Xuất Sắc 125L C.MINH
5 PHẠM THỊ TUYẾT LOAN 17/05/1984 TP HCM   0.0 Rớt 125L C.MINH
6 BÙI THU MAI 01/03/1979 TP HCM   0.0 Rớt 125L C.MINH
7 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 06/10/1988 QUẢNG TRỊ 7 7.0 Khá 125L C.MINH
8 CHÂU NGỌC PHỤNG 07/12/1993 KIÊN GIANG   0.0 Rớt 125L C.MINH
9 VŨ THỊ QUYÊN 27/08/1989 ĐỒNG NAI 10 10.0 Xuất Sắc 125L C.MINH
10 ĐẶNG NINH TÙNG 08/03/1990 THÁI NGUYÊN 10 10.0 Xuất Sắc 125L C.MINH
11 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THANH 05/06/1987 TP HCM 10 10.0 Xuất Sắc 125L C.MINH
12 PHAN THỊ THANH THÙY 04/11/1992 LÂM ĐỒNG 10 10.0 Xuất Sắc 125L C.MINH
13 PHẠM THỊ THANH TRÀ 15/02/1985 QUẢNG NGÃI   0.0 Rớt 125L C.MINH
14 PHẠM THỊ THÚY TRÂM 12/01/1990 BÌNH ĐỊNH 10 10.0 Xuất Sắc 125L C.MINH
15 ĐINH THỊ THÚY UYÊN 15/10/1991 KIÊN GIANG 10 10.0 Xuất Sắc 125L C.MINH

Bài viết liên quan