• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Thuế và Khai Báo Thuế TH01 L-127

ĐIỂM THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ

LỚP L-127

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐiỂM TB XẾP LOẠI KHÓA GV
1 TRẦN THỊ LAN ANH 12/02/1986 ĐỒNG NAI 7.5 7.5 Khá 127L T. ĐỨC
2 LÊ THỊ LAN ANH 27/08/1990 NGHỆ AN 8 8.0 Khá 127L T. ĐỨC
3 TRẦN TIẾN ANH 20/04/1990 KON TUM 8 8.0 Khá 127L T. ĐỨC
4 NGUYỄN THỊ BÉ BẢY 19/02/1986 BẾN TRE 9 9.0 Giỏi 127L T. ĐỨC
5 ĐÀO KIM NGỌC 26/08/1984 TP.HCM 7 7.0 Khá 127L T. ĐỨC
6 PHẠM THỊ HOÀNG NHƯ 23/09/1986 ĐỒNG NAI   0.0 Rớt 127L T. ĐỨC
7 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 08/10/1990 HÀ TÂY 8.5 8.5 Khá 127L T. ĐỨC
8 TRỊNH NGỌC THUỶ TIÊN 08/06/1990 TP HCM 9 9.0 Giỏi 127L T. ĐỨC
9 NGUYỄN THANH TÙNG 14/01/1992 BÌNH THUẬN 7 7.0 Khá 127L T. ĐỨC
10 ĐINH VŨ THẮNG 24/08/1978 TP HCM 10 10.0 Xuất Sắc 127L T. ĐỨC
11 PHẠM TRẦN BẠCH THẢO 21/10/1986 TP HCM 7 7.0 Khá 127L T. ĐỨC
12 NGUYỄN THỊ THUNG 12/12/1990 QUẢNG TRỊ 8 8.0 Khá 127L T. ĐỨC
13 PHẠM THỊ THÚY TRÂM 12/01/1990 BÌNH ĐỊNH   0.0 Rớt 127L T. ĐỨC
14 MAI CHÁNH TRÍ 09/01/1990 AN GIANG 8.5 8.5 Khá 127L T. ĐỨC
15 TRẨN THỊ THUÝ VÂN 21/07/1987 NGHỆ AN 8.5 8.5 Khá 127L T. ĐỨC
16 LÊ THỊ VIÊN 23/05/1990 THANH HÓA 7.5 7.5 Khá 127L T. ĐỨC

Bài viết liên quan