• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Xử lý chứng từ & ghi sổ (KT04) – khóa 101

1 NGUYỄN NHÃ ĐIỂN RỚT 101C C.LIỄU
2 VÕ THỊ 24/12/1985 9 GIỎI 101C C.LIỄU
3 HOÀNG THỊ HẰNG 15/02/1986 RỚT 101C C.LIỄU
4 BÙI THỊ THÚY HẠNH 13/08/1982 RỚT 101C C.LIỄU
5 NGUYỄN THỊ KIM HOA 12/08/1989 RỚT 101C C.LIỄU
6 ĐỖ THỊ KIM HOA 04/10/1977 10 XUẤT SẮC 101C C.LIỄU
7 TRƯƠNG KIM HÒA 31/08/1990 7 KHÁ 101C C.LIỄU
8 NGUYỄN THỊ DIỄM HỒNG 15/01/1984 10 XUẤT SẮC 101C C.LIỄU
9 HUỲNH THANH LIÊM 22/12/1989 RỚT 101C C.LIỄU
10 LÊ THỊ HỒNG MINH 01/02/1988 7 KHÁ 101C C.LIỄU
11 TRẦN THỊ HỒNG NỞ 16/05/1990 RỚT 101C C.LIỄU
12 TRƯƠNG THỊ NHÃ PHƯƠNG 08/08/1980 RỚT 101C C.LIỄU
13 DƯƠNG THỊ THÙY 11/10/1982 8 KHÁ 101C C.LIỄU
14 VŨ NGỌC BẢO THUYÊN 22/12/1983 RỚT 101C C.LIỄU
15 PHẠM THỊ ANH THƯ 08/06/1978 RỚT 101C C.LIỄU
16 HUỲNH THỊ NGỌC TRANG 11/03/1986 RỚT 101C C.LIỄU
17 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 24/02/1990 10 XUẤT SẮC 101C C.LIỄU
18 DƯU CHI BẢO VI 08/08/1985 10 XUẤT SẮC 101C C.LIỄU
19 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 06/01/1983 9 GIỎI 101C C.LIỄU

 


Bài viết liên quan