• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Thuế và khai báo thuế khóa 107C

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂMXLKHÓAGV
1PHAN NGỌCDIỆU12/12/197110XUẤT SẮC107CC.KIM CƯƠNG
2ĐỖ LƯƠNG CAOĐẶNG02/10/19898KHÁ107CC.KIM CƯƠNG
3NGUYỄN THỊ BÍCH25/01/19884RỚT107CC.KIM CƯƠNG
4NGUYỄN ĐÀO PHƯỚCHIỀN30/07/198410XUẤT SẮC107CC.KIM CƯƠNG
5TRẦN THỊ XUÂNHIỀN09/05/198810XUẤT SẮC107CC.KIM CƯƠNG
6TRẦN THỊ THUHIẾU05/04/198910XUẤT SẮC107CC.KIM CƯƠNG
7HOÀNG THỊHIÊN16/07/19869GIỎI107CC.KIM CƯƠNG
8NGUYỄN THỊ KIMHƯƠNG18/12/198810XUẤT SẮC107CC.KIM CƯƠNG
9NGUYỄN THANHLIÊM24/11/1991 RỚT107CC.KIM CƯƠNG
10ĐINH BÌNHNGUYÊN02/12/19889GIỎI107CC.KIM CƯƠNG
11LÊ THỤCNHI25/03/19847KHÁ107CC.KIM CƯƠNG
12TRƯƠNG XẢOPHƯỢNG23/04/19837KHÁ107CC.KIM CƯƠNG
13LÊ THỊ MAIPHƯƠNG04/12/19898KHÁ107CC.KIM CƯƠNG
14NGUYỄN HOÀNG CÚCPHƯƠNG15/11/19898KHÁ107CC.KIM CƯƠNG
15LÊ THANHTHẢO30/03/1987 RỚT107CC.KIM CƯƠNG
16NGUYỄN THỊ YẾNTRANG13/05/1978 RỚT107CC.KIM CƯƠNG
17LƯƠNG THỊ XUÂNTRANG09/01/19859GIỎI107CC.KIM CƯƠNG
18LÃ THỊ MINHTRANG11/05/19838KHÁ107CC.KIM CƯƠNG
19PHAN THỊ TUYẾTVÂN20/04/198510XUẤT SẮC107CC.KIM CƯƠNG

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo