• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Thuế và khai báo thuế khóa 107C

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XL KHÓA GV
1 PHAN NGỌC DIỆU 12/12/1971 10 XUẤT SẮC 107C C.KIM CƯƠNG
2 ĐỖ LƯƠNG CAO ĐẶNG 02/10/1989 8 KHÁ 107C C.KIM CƯƠNG
3 NGUYỄN THỊ BÍCH 25/01/1988 4 RỚT 107C C.KIM CƯƠNG
4 NGUYỄN ĐÀO PHƯỚC HIỀN 30/07/1984 10 XUẤT SẮC 107C C.KIM CƯƠNG
5 TRẦN THỊ XUÂN HIỀN 09/05/1988 10 XUẤT SẮC 107C C.KIM CƯƠNG
6 TRẦN THỊ THU HIẾU 05/04/1989 10 XUẤT SẮC 107C C.KIM CƯƠNG
7 HOÀNG THỊ HIÊN 16/07/1986 9 GIỎI 107C C.KIM CƯƠNG
8 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 18/12/1988 10 XUẤT SẮC 107C C.KIM CƯƠNG
9 NGUYỄN THANH LIÊM 24/11/1991   RỚT 107C C.KIM CƯƠNG
10 ĐINH BÌNH NGUYÊN 02/12/1988 9 GIỎI 107C C.KIM CƯƠNG
11 LÊ THỤC NHI 25/03/1984 7 KHÁ 107C C.KIM CƯƠNG
12 TRƯƠNG XẢO PHƯỢNG 23/04/1983 7 KHÁ 107C C.KIM CƯƠNG
13 LÊ THỊ MAI PHƯƠNG 04/12/1989 8 KHÁ 107C C.KIM CƯƠNG
14 NGUYỄN HOÀNG CÚC PHƯƠNG 15/11/1989 8 KHÁ 107C C.KIM CƯƠNG
15 LÊ THANH THẢO 30/03/1987   RỚT 107C C.KIM CƯƠNG
16 NGUYỄN THỊ YẾN TRANG 13/05/1978   RỚT 107C C.KIM CƯƠNG
17 LƯƠNG THỊ XUÂN TRANG 09/01/1985 9 GIỎI 107C C.KIM CƯƠNG
18 LÃ THỊ MINH TRANG 11/05/1983 8 KHÁ 107C C.KIM CƯƠNG
19 PHAN THỊ TUYẾT VÂN 20/04/1985 10 XUẤT SẮC 107C C.KIM CƯƠNG

Bài viết liên quan