• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Hướng dẫn mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

chinh-sach-dau-tuBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đồng thời thay thế cho Thông tư 220/2013/TT-BTC.
Theo hướng dẫn mới, doanh nghiệp (DN) nhà nước thành lập mới, căn cứ số vốn nhà nước thực cấp (đối với DN thành lập mới không có dự án đầu tư xây dựng), vốn nhà nước đã cấp theo quyết toán công trình hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với DN thành lập mới trên cơ sở bàn giao dự án đầu tư xây dựng) để ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu trong sổ sách kế toán của DN.
Trường hợp vốn đầu tư thực tế của Nhà nước thấp hơn mức vốn điều lệ đã đăng ký khi thành lập DN thì DN phải thực hiện đăng ký điều chỉnh lại mức vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thành lập bằng mức vốn thực tế đã đầu tư của nhà nước tại DN theo quy định của Luật DN năm 2014.
Trường hợp việc đầu tư vốn điều lệ cho DN theo mức đã được phê duyệt trong đề án thành lập được chia thành nhiều lần, theo từng giai đoạn, thì doanh nghiệp điều chỉnh lại mức vốn điều lệ thực góp trong giấy chứng nhận đăng ký DN theo quy định của Luật DN năm 2014.
Đặc biệt, việc trích lập khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp; xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, trích lập các khoản dự phòng thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
Việc phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập quỹ của DN kể từ năm tài chính 2015 trở đi thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 91/2015/NĐ-CP.
Thông tư bãi bỏ quy định về mức trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi của DN bằng hai tháng lương thực tế thực hiện trong năm tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 178/2014/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi./.
Theo Thời báo tài chính Việt Nam

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo