• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

IABM tiên phong và khác biệt để dẫn đầu về đào tạo

Với doanh nghiệp, tài sản lớn nhất không chỉ là tiềm lực công nghệ hay tài chính mà còn là sức mạnh của đội ngũ nhân sự. Vì đó, vai trò dẫn dắt, điều hành của nhà lãnh đạo sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Để là “đòn bẩy” cho sự bức phá của doanh nghiệp, nhà lãnh đạo phải được trang bị tư duy chiến lược cùng những phương pháp quản trị doanh nghiệp mới. IABM tiên phong và khác biệt để dẫn đầu về đào tạo để mang lại sự thành công cho các học viên và doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo chuyên sâu

Để có được chương trình đạo tạo lãnh đạo cao cấp mang hiệu quả thiết thực, suốt 14 năm qua, IABM đã đi sâu tư vấn, phân tích hoạt động của hơn 500 doanh nghiệp ở tất cả quy mô tại Việt Nam. Bằng sự am hiểu những thách thức trong quản trị và vai trò của một nhà lãnh đạo trong việc dẫn dắt hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp, IABM thiết kế nên nội dung chuyên biệt cho từng vị trí giám đốc điều hành – tài chính – nhân sự. Trong đó, cập nhật các chuyên đề xoay quanh những thực trạng nóng bỏng về lãnh đạo tại Việt Nam như: xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng phân tích vấn đề và ra quyết định, hoạch định tầm nhìn và chiến lược, quản lý – kiểm soát- dự báo rủi ro tài chính, phát triển nhân sự tài năng…

IABM tiên phong và khác biệt để dẫn đầu về đào tạo

Nội dung chương trình đào tạo lãnh đạo cao cấp hướng đến 4 thành quả cốt lõi sau:
Thứ nhất, nâng cao tầm nhìn – tư duy chiến lược hiệu quả về mặt điều hành, tài chính lẫn nhân sự cả trong ngắn hạn và dài hạn.
Thứ hai, công cụ và phương pháp hiệu quả để quản trị, điều hành doanh nghiệp chuyên nghiệp.
Thứ ba, xác định khung giá trị, phong cách và đạo đức làm việc của nhà lãnh đạo.
Thứ tư, hoàn thiện và phát triển các kỹ năng của nhà lãnh đạo.

Nổi trội về tiến trình và cách thức đào tạo

Để đạt được 4 thành quả cốt lõi trên, IABM xây dựng lộ trình đào tạo các khóa học cao cấp kéo dài từ 3 đến 3,5 tháng, bao gồm 40 buổi, tích hợp giữa lý thuyết – trao đổi – thực hành, giữa khái niệm, mô hình, công cụ với kỹ năng lãnh đạo. Các chương trình đề cao tính tương tác, hỗ trợ giữa giảng viên với học viên, tạo điều kiện phát triển các mối quan hệ giữa những doanh nhân, nhà quản lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cách thức đào tạo hướng đến chia sẻ, tạo cảm hứng và truyền động lực cho học viên dựa trên nền tảng linh hoạt, bao gồm: bài giảng chuyên môn (Lecturing), trao đổi – thảo luận (Brain storming), teamwork – bài tập tình huống (Case study), thuyết trình (Presentation).  IABM muốn chắc chắn rằng học viên không những được học hỏi từ các chuyên gia mà còn học từ những trải nghiệm và sai lầm của nhau.

IABM tiên phong và khác biệt để dẫn đầu về đào tạo

Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì không thể thiếu đi sự điều hành sáng suốt, tận tâm của những nhân vật then chốt mà cụ thể nhất là các giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự. Để tương thích với tầm vóc mà doanh nghiệp muốn vươn tới, trước tiên, bản thân nhà lãnh đạo và thế hệ doanh nhân phải tạo dựng tầm vóc lãnh đạo với những kỹ năng thiết yếu cho riêng mình.

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo