• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Thuế & Khai báo thuế khóa 101C và 102C

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XL KHÓA GV
1 ĐỖ THỊ THÚY AN 19/09/1988 RỚT 101C T.NGUYÊN
2 LƯƠNG NGỌC MINH CHÂU 10/01/1979 RỚT 101C T.NGUYÊN
3 TRẦN THỊ GIANG 26/09/1990 8 KHÁ 101C T.NGUYÊN
4 THÁI THỊ HỒNG 09/10/1988 9 GIỎI 101C T.NGUYÊN
5 VÕ THỊ MỘNG KIỀU 28/02/1985 9 GIỎI 101C T.NGUYÊN
6 PHẠM TUẤN KHANH 11/12/1970 8 KHÁ 101C T.NGUYÊN
7 CAO THỊ MAI 10/07/1983 8 KHÁ 101C T.NGUYÊN
8 NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM 22/02/1983 8 KHÁ 101C T.NGUYÊN
9 ĐÀO THỊ CẨM 23/09/1987 7 KHÁ 101C T.NGUYÊN
10 NGUYỄN TRUƯƠNG CẨM 19/01/1981 RỚT 101C T.NGUYÊN
11 HUỲNH PHƯƠNG THẢO 06/08/1985 7 KHÁ 101C T.NGUYÊN
12 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 24/09/1987 RỚT 101C T.NGUYÊN
13 NGUYỄN NỮ PHƯƠNG THƯ 29/09/1987 9 GIỎI 101C T.NGUYÊN
14 NGUYỄN THỤY ĐOAN TRANG 20/01/1985 RỚT 101C T.NGUYÊN
1 HUỲNH TRỌNG ÁNH 10/12/1979 RỚT 102C T.NGUYÊN
2 LÝ NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG 15/11/1987 6 TB KHÁ 102C T.NGUYÊN
3 TRẦN ÁI LINH 29/09/1991 5 ĐẠT 102C T.NGUYÊN
4 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 08/07/1985 5 ĐẠT 102C T.NGUYÊN
5 NGUYỄN BẢO TUYẾT 15/11/1988 1 RỚT 102C T.NGUYÊN
6 TRỊNH THỊ DIỄM THANH 05/07/1986 RỚT 102C T.NGUYÊN
7 TRƯƠNG THỊ MỘNG THÙY 20/02/1988 3 RỚT 102C T.NGUYÊN
8 ĐẠO THỊ KIỀU TRANG 10/01/1987 5 ĐẠT 102C T.NGUYÊN
9 DU HUỲNH KHÁNH VÂN 20/10/1987 RỚT 102C T.NGUYÊN
10 TRƯƠNG VŨ KHÁNH LY 14/06/1987 4 RỚT 102C T.NGUYÊN
11 TRẦN THỊ THÚY NGA 09/09/1990 2 RỚT 102C T.NGUYÊN
12 HỒ THANH NHÀN 09/05/1988 2 RỚT 102C T.NGUYÊN

Bài viết liên quan