• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Thuế & Khai báo thuế khóa 101C và 102C

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂMXLKHÓAGV
1ĐỖ THỊ THÚYAN19/09/1988RỚT101CT.NGUYÊN
2LƯƠNG NGỌC MINHCHÂU10/01/1979RỚT101CT.NGUYÊN
3TRẦN THỊGIANG26/09/19908KHÁ101CT.NGUYÊN
4THÁI THỊHỒNG09/10/19889GIỎI101CT.NGUYÊN
5VÕ THỊ MỘNGKIỀU28/02/19859GIỎI101CT.NGUYÊN
6PHẠM TUẤNKHANH11/12/19708KHÁ101CT.NGUYÊN
7CAO THỊMAI10/07/19838KHÁ101CT.NGUYÊN
8NGUYỄN THỊ HOÀITÂM22/02/19838KHÁ101CT.NGUYÊN
9ĐÀO THỊ CẨM23/09/19877KHÁ101CT.NGUYÊN
10NGUYỄN TRUƯƠNG CẨM19/01/1981RỚT101CT.NGUYÊN
11HUỲNH PHƯƠNGTHẢO06/08/19857KHÁ101CT.NGUYÊN
12NGUYỄN LÊ PHƯƠNGTHẢO24/09/1987RỚT101CT.NGUYÊN
13NGUYỄN NỮ PHƯƠNGTHƯ29/09/19879GIỎI101CT.NGUYÊN
14NGUYỄN THỤY ĐOANTRANG20/01/1985RỚT101CT.NGUYÊN
1HUỲNH TRỌNGÁNH10/12/1979RỚT102CT.NGUYÊN
2LÝ NGUYỄN HẢIĐƯỜNG15/11/19876TB KHÁ102CT.NGUYÊN
3TRẦN ÁILINH29/09/19915ĐẠT102CT.NGUYÊN
4NGUYỄN THỊ TUYẾTNGA08/07/19855ĐẠT102CT.NGUYÊN
5NGUYỄN BẢOTUYẾT15/11/19881RỚT102CT.NGUYÊN
6TRỊNH THỊ DIỄMTHANH05/07/1986RỚT102CT.NGUYÊN
7TRƯƠNG THỊ MỘNGTHÙY20/02/19883RỚT102CT.NGUYÊN
8ĐẠO THỊ KIỀUTRANG10/01/19875ĐẠT102CT.NGUYÊN
9DU HUỲNH KHÁNHVÂN20/10/1987RỚT102CT.NGUYÊN
10TRƯƠNG VŨ KHÁNHLY14/06/19874RỚT102CT.NGUYÊN
11TRẦN THỊ THÚYNGA09/09/19902RỚT102CT.NGUYÊN
12HỒ THANHNHÀN09/05/19882RỚT102CT.NGUYÊN

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo