• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
2.5 tháng / 36 buổi
Tối thứ 4, thứ 6 Ngày thứ 7
Tối: 18h00 - 20h50 Ngày Thứ 7: 8h30 - 16h30
(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

2.500.000 VND

 

Công tác Kế toán trong các đơn vị Hành chính sự nghiệp ngày càng được chú trọng, quan tâm phát triển. Bởi vì, trong cơ chế thị trường có nhiều biến chuyển, các hoạt động kinh tế của đơn vị Hành chính sự nghiệp cần có những thay đổi mới, phù hợp với tình hình chung của xã hội. Để góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và vận hành kinh tế trong các đơn vị Hành chính sự nghiệp cần phải có sự phối hợp của bộ phận Kế toán. 

Khóa học Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp hướng đến mục tiêu đào tạo những nhà quản lý Kế toán có khả năng am hiểu kiến thức, nghiệp vụ. Đồng thời, Trưởng Kế toán Hành chính sự nghiệp bắt buộc phải là người am tường về hoạt động Tài chính mang tính chất nhà nước đặc thù. 

Tại IABM, các học viên được tiếp cận với nguồn kiến thức phong phú, cô đọng, được chắt lọc và cập nhật thường xuyên. Khóa học trang bị cho các học viên về:

  • Kiến thức pháp luật Kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực Kế toán nhà nước. 
  • Kỹ năng tổ chức, quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu chi ngân sách nhà nước. 
  • Phương pháp quản lý tài chính dành cho các cơ sở có sử dụng kinh phí, tài chính nhà nước. 
  • Quy trình lập, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu – chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp. 
  • Phương pháp phân tích báo cáo tài chính, thu – chi ngân sách nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp.

MODULE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

KIẾN THỨC CHUNG:

1. Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

2. Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.l

3. Chuyên đề mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

4. Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

2

KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

1. Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.

2. Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.

3. Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

4. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.

5. Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

6. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp.

Tất cả các cá nhân đang phụ trách kế toán, kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng  hoặc trưởng phó phòng kế toán nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

  • Chứng chỉ được cấp bởi Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp, có giá trị sử dụng trên toàn quốc. 
  • Hiện nay, chứng chỉ của Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp được hầu hết các doanh nghiệp công nhận bởi sự tín nhiệm, uy tín về chất lượng đào tạo, có giá trị thực tiễn cao và đã được kiểm chứng trong nhiều năm qua.Chuyển khoảnTiền mặt


Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo