• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Năm 2016: Ngành Thuế tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính sẵn sàng hội nhập

Năm 2015 khép lại, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác cải cách thủ tục hành chính được cơ quan thuế các cấp đặc biệt quan tâm. Qua đó, tạo thuận lợi cho người nộp thuế đồng thời cũng là hành trang trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
cai-cach-nganh-thue
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu, đến hết năm 2015, ngành Thuế cơ bản đã hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) Thuế. Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã đã chỉ đạo các vụ, đơn vị chức năng thực hiện rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp. Bằng nhiều biện pháp, từ đơn giản hóa thủ tục hành chính, đến cắt giảm các quy trình, số giờ nộp thuế đã giảm từ 537 giờ xuống còn 117 giờ, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đặt ra.
Cũng trong năm 2015, ngành thuế đã ban hành chương trình hành động với 8 nhóm giải pháp và 77 nhiệm vụ cụ thể về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật kỷ cương nội ngành. Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính cắt giảm 63 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 50 thủ tục hành chính. Như vậy sau khi rà soát, đến thời điểm báo cáo, lĩnh vực thuế còn 385 thủ tục hành chính.
Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã rà soát tổng thể các quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế, đến hết năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung 43 quy trình nghiệp vụ. Đặc biệt, đã triển khai thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thuế tập trung (TMS) tại 63 địa phương cả nước. Đồng thời, thực hiện khai thuế qua mạng Internet rộng khắp các tỉnh thành với hơn 98 doanh nghiệp khai thuế qua mạng và 93 doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử.
Qua tính toán sơ bộ, với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm số giờ nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp đã tiết kiệm được trên 7.000 tỷ đồng/năm.
Để có được những kết quả ấn tượng này, trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc Tổng cục và các Cục Thuế, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án và các nội dung công tác đảm bảo yêu cầu đặt ra. Các Cục Thuế đã xây dựng Kế hoạch hành động và phối hợp với các Ban, ngành có liên quan tại địa phương thực hiện các giải pháp cải cách đem lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Năm 2016 mạnh mẽ hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính
Bên cạnh những kết quả đã đạt được và được ghi nhận, theo khảo sát từ các doanh nghiệp thì vẫn còn một số điểm tồn tại và bất cập đòi hỏi cơ quan Thuế phải tiếp tục nghiên cứu để cải cách mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ và kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2016, ngành Thuế tiếp tục thực hiện các giải pháp để cải cách thủ tục hành chính một cách hiệu quả nhất.
Cụ thể, trong năm nay, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính thuế theo Nghị quyết 19/NĐ-CP sẽ tập trung vào 3 nhóm chỉ tiêu mới là kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời hạn và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.
Trong khi đó, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết số 36a/NQ-CP là tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. Trong đó cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế; tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triến khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng; nâng cao hiệu quả hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN.
Với những yêu cầu đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, phấn đấu tiến tới đạt trên 90 về cả 3 chỉ tiêu; triển khai thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra, thực hiện hoàn thuế điện tử, giám sát chặt chẽ tình hình hoàn thuế, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khiếu nại của doanh nghiệp; triển khai áp dụng quản lý rủi ro đầy đủ, hiệu quả trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan theo các quy định của Luật Hải quan.
Theo ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định “ngành Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và sát cánh của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế để tiếp tục có thêm động lực cho quá trình cải cách và hiện đại hoá ngành Thuế, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính về thủ tục thuế, phù hợp với khu vực và thế giới đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay”.
Theo Dangcongsan.vn

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo