• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Nhiệm vụ của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Kế toán tài chính chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và minh bạch của các số liệu, chứng từ, hóa đơn, báo cáo tài chính liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

5 nhiệm vụ chính của bộ phận kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Ghi chép, xử lý hóa đơn, chứng từ

Một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của kế toán tài chính đó chính là ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các thông tin hóa đơn, chứng từ liên quan đến tất cả các hoạt động mua bán, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xử lý công nợ

Đối với các khoản công nợ của doanh nghiệp khi đến kỳ chưa được quyết toán, các nhân viên kế toán trong lĩnh vực tài chính có nhiệm vụ xử lý các khoản công nợ của doanh nghiệp mình.

Lập báo cáo tài chính 

Được sự phân công của kế toán trưởng, người làm kế toán tài chính có nhiệm vụ lập báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý và báo cáo cuối năm. 

Nhiệm vụ của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Lập tờ khai thuế hàng tháng, quý

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, bộ phận tài chính có nhiệm vụ thu thập các số liệu, tiến hành lập tờ khai thuế cho doanh nghiệp và tiến hành nộp thuế theo thời gian được quy định của các cơ quan thuế. 

Quyết toán và báo cáo thuế cuối năm

Bộ phận kế toán tài chính ngoài các nghiệp vụ xử lý số liệu mua bán, hóa đơn, chứng từ hàng ngày, lập báo cáo tài chính định kỳ còn có nhiệm vụ quyết toán và báo cáo thuế cuối năm theo thời gian ấn định. Việc quyết toán và báo cáo thuế được thực hiện và báo cáo lên bộ phận kế toán quản trị và các cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Khóa học kế toán tài chính doanh nghiệp dành cho nhà lãnh đạo

Để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của bộ phận kế toán tài chính trong doanh nghiệp, ngoài khả năng chuyên môn và trình độ nghiệp vụ của các kế toán viên, nhà lãnh đạo đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Nhà quản trị cần phải có sự am hiểu nhất định đối với nghiệp vụ của bộ phận kế toán tài chính. Có như vậy, việc quản lý, điều chỉnh và phối hợp thực hiện giữa các bộ phận kế toán mới đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Các nhà quản trị muốn nâng cao hiệu quả quản trị trong nghiệp vụ kế toán nên tham gia khóa học kế toán tài chính ngắn hạn để nhanh chóng cập nhật và bổ sung kiến thức chuyên sâu về mảng tài chính.

Nhiệm vụ của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Khóa học sẽ giúp các nhà lãnh đạo trả lời các câu hỏi sau:

– Làm sao để kiểm soát bộ máy kế toán hiệu quả?

– Làm thế nào để có thể đặt bút ký báo cáo tài chính một cách chắc chắn nhất?

– Làm sao để giải quyết các bài toán khó trong quản lý và điều tiết bộ phận kế toán – tài chính trong doanh nghiệp?

– Phương pháp nào hiệu quả nhất để xây dựng và quản lý vốn lưu động?

Khóa học kế toán tài chính ngắn hạn tổ chức bởi Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia hàng đầu cùng những bài học mang tính áp dụng thực tiễn cao sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo phương án tối ưu để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều phối các hoạt động kế toán và tài chính trong hoạt động kinh doanh.

Thông tin chi tiết khóa học kế toán tài chính ngắn hạn tại IABM, tham khảo tại đây.

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo