• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Những trách nhiệm mà giám đốc điều hành doanh nghiệp phải đảm đương

Giám đốc điều hành giúp tạo tiền đồ cho thành công của doanh nghiệp. Dù quy mô, cách thức hoạt động hay loại hình công ty như thế nào thì họ cũng phải gánh vác các trách nhiệm quan trọng như nhau.

 

Trách nhiệm hoạch định chiến lược với tầm nhìn dài hạn

Vấn đề quan trọng nhất chính là giám đốc điều hành có nhìn nhận và hoạch định được chiến lược cho doanh nghiệp của mình hay không. Việc giải quyết và đưa ra các quyết định là một điều khó khăn trong quản lý. Nếu không có điều đó, công ty chỉ đơn thuần tập hợp các mục tiêu cá nhân rời rạc và không liên kết với nhau.

Trách nhiệm của giám đốc điều hành

Trong khi những người khác hỗ trợ hình thành tầm nhìn chiến lược thì giám đốc điều hành phải có khả năng hệ thống, mô tả tầm nhìn đó một cách rõ ràng, trực quan và biết cách truyền đạt ý đồ chiến lược vào bộ máy thực thi hiệu quả.

Giám đốc điều hành có trách nhiệm định hướng cũng như giúp đội ngũ nhân viên hiểu rằng mục tiêu, tầm nhìn được đặt ra sẽ ảnh hưởng đến công việc và trách nhiệm của họ như thế nào. Thực tế có rất nhiều nhà điều hành không có tầm nhìn và tạo ra các tầm nhìn chiến lược như một câu khẩu hiệu chung chung thay vì các quyết định, đường hướng thực tế, quan trọng.

Trách nhiệm trong việc làm gương

Các giám đốc điều hành nhận trách nhiệm là tấm gương, cố gắng trở thành những điều mà họ muốn thấy ở những nhân viên khác. Giám đốc điều hành hiểu rằng hành động của họ được cấp dưới và những người theo sau áp dụng nên luôn phải duy trì các chuẩn mực và thiết lập những tiêu chuẩn cao hơn không chỉ từ mục tiêu, phong thái làm việc mà còn đến tính cách, giá trị sống và những cam kết thành công đối với công ty.

Trách nhiệm của giám đốc điều hành

Trách nhiệm đối với hiệu suất và kết quả

Giám đốc điều hành, dĩ nhiên, là người gánh vác và chịu trách nhiệm cho hiệu suất, doanh số và kết quả kinh doanh. Kết quả đó là sự phản ánh khả năng lãnh đạo của họ nên sẽ không có lời bào chữa hoặc đổ lỗi. Đối với giám đốc điều hành có tư chất và nhận thức nghiêm túc về công việc mà mình đảm đương, họ sẽ không xin lỗi suông vì các kết quả nghèo nàn mà sẽ chịu trách nhiệm thực tế để cải thiện và tạo ra sự khác biệt.

Trách nhiệm của giám đốc điều hành

Để thành công, giám đốc điều hành phải có vai trò tích cực trong việc kiểm soát hoạt động. Họ cũng là đại diện kết nối giữa nội bộ và đối tác bên ngoài. Do đó, họ cần biết chắc những kì vọng  mà đối tác đặt ra để truyền đạt đến đội ngũ nhân viên trong công ty và đảm bảo mang lại hiệu suất cao nhất.

Trách nhiệm xây dựng và cân bằng các nguồn lực phát triển

Một trọng trách mà chỉ có giám đốc điều hành mới gánh vác được chính là cân bằng nguồn nhân lực và nguồn vốn. Vấn đề định lượng ngân sách, phân bổ hợp lý nguồn nhân lực, đối với nhà điều hành, luôn là thách thức to lớn do nó biến thiên liên tục theo từng hoàn cảnh và sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Trách nhiệm này đòi hỏi giám đốc điều hành phải có hiểu biết sâu sắc về các khía cạnh của doanh nghiệp cũng như hiểu rõ tầm nhìn chiến lược được chính mình hoạch định ra.

Trách nhiệm của giám đốc điều hành
Như đã đề cập ở trên, với bất kỳ quy mô, cách thức hoạt động, loại hình doanh nghiệp, khi đã ngồi vào vị trí giám đốc điều hành, tức là phải hiểu rõ bức tranh toàn cảnh về các trách nhiệm mà chỉ có mình mới có thể đảm nhiệm.

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo