• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Phân tích và Kiểm soát tài chính

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
/ 8 buổi + 1 buổi Thi
Tối 2, 4, 6 hoặc - Ngày thứ 7
18h - 21h
(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

4,200,000

Phân Tích và Kiểm Soát Tài Chính là một trong những công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao.
Đây là công việc rất cần thiết đối với nhà quản lý, các cán bộ cấp cao giúp phân tích các con số, dữ liệu từ đó phân bổ tài chính và quản lý một các phù hợp nhất góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Các con số lạnh lùng, nhằng nhịt trong Báo cáo Tài chính là “người bạn” đồng hành của Nhân viên kế toán, Kế toán Trưởng, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Điều hành cũng như các nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải dễ dàng và không phải ai cũng có thể hiểu trọn vẹn các số liệu quan trọng đó, để có thể tư vấn cho cấp trên hoặc tự mình đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý, kể cả những người đã tốt nghiệp đại học tài chính kế toán hay những người đã nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Phân tích và kiểm soát Tài chính là nghệ thuật phiên dịch các số liệu, bao gồm phân tích và giải thích các Báo cáo Tài chính thành những thông tin hữu ích, làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính. Nghệ thuật này không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức, hiểu biết nhất định về tài chính – kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế toàn cầu, cùng “bơi” trong một đại dương đầy thách thức, biến động và bất ổn của khủng hoảng và hậu khủng hoảng kinh tế, vốn kiến thức này, kỹ năng này càng phải được cập nhật, củng cố và nâng cao hơn bao giờ hết.

Chính vì vậy, IABM đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “Phân Tích và Kiểm Soát Tài Chính”. Chương trình đặc thù này sẽ giúp người học hiểu được vai trò của phân tích và kiểm soát Báo cáo Tài chính cũng như sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích tài chính thông dụng và mới nhất như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số…


Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:
 • Hiểu tầm quan trọng của phân tích và kiểm soát tài chính;
 • Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích;
 • Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính.

STTChuyên đềSố buổiSố tiết
1

Lập và hiểu các chỉ tiêu đáng chú ý trên báo cáo tài chính

 • Phải thu khách hàng
 • Đầu tư ngắn hạn và dài hạn
 • Thuế GTGT được khấu trừ và các khoản phải thu nhà nước
 • Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 • Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định
 • Tài sản thuê tài chính và khấu hao TSCĐ thuê tài chính
 • Chi phí trả trước dài hạn
 • Phải trả người bán
 • Vay và nợ
 • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 • Các khoản phải nộp nhà nước
 • Quỹ, nguồn vốn
  
2

Phân tích và kiểm soát tài chính

 • Trình tự, nguyên tắc thực hiện khi phân tích BCTC
 • Trình tự phân tích báo cáo tài chính
 • Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính (Phân tích các khoản tiền mặt, phải thu, phải trả, công nợ, vốn, các quỹ)
 • Phân tích các chỉ số trên báo cáo tài chính
 • Phân tích nguồn tài trợ để đánh giá tình hình tài chính
 • Phân tích chỉ số cơ cấu vốn
 • Phân tích phục vụ chiến lược tài chính
  
 TỔNG CỘNG  

 • Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp
 • Chuyên viên kế toán
 • Chuyên viên tài chính, tài chính ngân hàng
 • Chuyên viên Phân tích đầu tư của các doanh nghiệp…

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp song song 02 chứng chỉ:

 • Do Viện Kế toán Và Quản trị Doanh nghiệp cấpChuyển khoảnTiền mặt


Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo