• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Quản trị doanh nghiệp: Phân biệt KRI và KPI

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng các thuật ngữ chỉ số hiệu suất (KPIs) và các chỉ số kết quả trọng yếu (KRI) thay thế cho nhau. Một số doanh nghiệp có xu hướng xem xét tất cả kết quả đo lường các chỉ số quan trọng là KPIs.
Tuy nhiên, chúng thực sự là hai công cụ khác nhau với các mục đích khác nhau. Vậy điểm khác biệt giữa KPI và KRI là gì? Cùng IABM xem những so sánh dưới đây.

Quản trị doanh nghiệp: Phân biệt KRI và KPI

KRI là gì?

Theo định nghĩa, KRI (Key Result Indicators) là các thước đo kết quả trọng yếu. Đặc điểm chung của các thước đo này là kết quả của rất nhiều hoạt động được thực hiện bởi nhiều nhóm khác nhau và là thước đo tổng kết rất tốt.
Chúng mang đến một cái nhìn rõ ràng trong việc xác định xem tổ chức có đang hoạt động theo đúng phương hướng và ở tốc độ hợp lý không. Chúng cung cấp cho hội đồng quản trị một cái nhìn khái quát xem tổ chức có đang phát triển theo đúng chiến lược không.

Quản trị doanh nghiệp: Phân biệt KRI và KPI

KPI là gì?

Mặt khác, KPI (Key Performance Indicators) được định nghĩa là các thước đo mục tiêu trọng yếu.
KPI là các thước đo và đo lường mà một tổ chức sử dụng để hiểu các cá nhân, đơn vị kinh doanh, dự án và công ty đang hoạt động tốt như thế nào so với các mục tiêu chiến lược của họ.

Quản trị doanh nghiệp: Phân biệt KRI và KPI Quản trị doanh nghiệp: Phân biệt KRI và KPI Quản trị doanh nghiệp: Phân biệt KRI và KPI Quản trị doanh nghiệp: Phân biệt KRI và KPI

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo