• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

LỄ BẾ GIẢNG CEO-K33,34,35; CFO-K38,39,40; CHRO-K05,06

Buổi lễ không chỉ là dấu mốc quan trọng trên con đường xây dựng sự nghiệp của các học viên khóa đào tạo cấp cao của IABM mà còn là buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa các nhà quản trị trong điều hành doanh nghiệp thời hiện đại.