• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Quyền hạn của các nhà quản lý trong doanh nghiệp

Trong các doanh nghiệp lớn, mỗi phòng ban đều có các vị trí giám đốc chịu trách nhiệm riêng. Các nhà quản lý là những người lên kế hoạch, lãnh đạo và kiểm soát con người để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp và mục tiêu riêng

Kiến thức Marketing thời Công nghệ 4.0 dành cho CMO 

Cùng với giai đoạn bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các hệ thống quản trị cũng như sản xuất đều có bước chuyển mình đáng kể, bao gồm cả marketing. Những thay đổi này phần nhiều mang đến nhiều điểm tích cực cho hoạt

Contact Me on Zalo