• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Trở thành chuyên gia quản lý nhân sự với khóa học CHRO

Con người là điều quan trọng nhất trong sự tồn tại và phát triển của một công ty. Nhưng đây cũng là vấn đề đau đầu nhất ở các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Khóa học CHRO tại IABM giúp bạn trở thành những