• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Tài Chính Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Không Chuyên Tài Chính

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
2 ngày / 4 buổi
Ngày thứ 7
9h00 đến 12h00, 13h50 đến 17h00
(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

3,700,000

Tài Chính Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Không Chuyên Tài Chính

 

Khóa học nhằm giúp cho học viên đạt được các mục tiêu sau đây:

 • Nhà quản lý hiểu tác động của Định Phí và Biến Phí đến việc tối đa lợi nhuận
 • Nhà quản lý hiểu và làm cho những con số biết nói thông qua đọc và hiểu Báo Cáo Tài Chính:
  • Bảng Cân Đối Kế Toán (Balance Sheet)
  • Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (Profit & Loss Accounts)
  • Báo Cáo Luân Chuyển Tiền Tệ (Cash Flow Statement)
 • Nhà quản lý đánh giá và quản trị vốn lưu động nhằm kiểm soát dòng máu của doanh nghiệp
 • Nhà quản lý nhận định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh thông qua hiểu các chỉ số tài chính và cơ sở đo lường và đánh giá thành quả doanh nghiệp.

Khóa học nhằm giúp cho học viên đạt được các mục tiêu sau đây:

 • Phần 1: Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Phần 2: Chi phí – sản lượng – lợi nhuận
  • Chi phí
  • Sản lượng
  • Lợi nhuận
 • Phần 3: Cấu trúc giá thành
 • Phần 4: Đọc và hiểu báo cáo tài chính
  • Bảng Cân Đối Kế Toán (Balance Sheet)
  • Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (P&L-Lãi Lỗ)
  • Lưu Chuyển Tiền Tệ (Cash Flow – Dòng tiền)
 • Phần 5: Chỉ số tài chính
  • Khả năng sinh lợi
  • Khả năng thanh toán
  • Cơ cấu nợ và vốn
  • Nguy cơ phá sản
 • Phần 6: Quản trị vốn lưu động
  • Quản trị khoản phải thu
  • Quản trị hàng tồn kho
  • Quản trị khoản phải trả
 • Phần 7: Quyết định đầu tư
 • Phần 8: Qui trình quản lý ngân sách

Các đối tượng không chuyên về tài chính kế toán:

 • Nhà quản lý
 • Giám Đốc/ Trưởng/ Phó Phòng
 • Nhóm trưởng/ Tổ trưởng

 • Chứng chỉ được cấp bởi Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp, có giá trị sử dụng trên toàn quốc.
 • Hiện nay, chứng chỉ của Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp được hầu hết các doanh nghiệp công nhận bởi sự tín nhiệm, uy tín về chất lượng đào tạo, có giá trị thực tiễn cao và đã được kiểm chứng trong nhiều năm qua.Chuyển khoảnTiền mặt


Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo