• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Tăng thuế nhập khẩu mặt hàng Diamoni phosphat lên 5

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 25/2016/TT-BTC, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015.
phan-bon

Thông tư 25/2016/TT-BCT nêu rõ, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tăng lên 5 thay vì 3 như hiện nay và được áp dụng từ ngày 3/4/2016.

Cụ thể, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

()

31.05

Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.

 

3105.10

– Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg:

 

3105.10.10

– – Supephosphat và phân bón có chứa phosphat đã nung

6

3105.10.20

– – Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai hoặc ba trong số các nguyên tố nitơ, phospho và kali

6

3105.10.90

– – Loại khác

0

3105.20.00

– Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali

6

3105.30.00

Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

5

3105.40.00

– Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat) và hỗn hợp của nó với diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

0

 

– Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa hai nguyên tố là nitơ và phospho:

 

3105.51.00

– – Chứa nitrat và phosphat

0

3105.59.00

– – Loại khác

0

3105.60.00

– Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai nguyên tố là phospho và kali

0

3105.90.00

– Loại khác

0

Theo Thời báo tài chính Việt Nam

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo