• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Thông báo Viện kế toán & Quản trị doanh nghiệp chiêu sinh lớp ôn thi thuế

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP ÔN THI VÀO NGÀNH THUẾ 2016

Tại: TP. Hồ Chí Minh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh nắm vững những kiến thức cần thiết phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2016 của Tổng Cục Thuế. Viện Kế toán & Quản trị Doanh nghiệp tổ chức lớp “ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO NGÀNH THUẾ 2016”, chi tiết như sau:

  1. Thời gian khóa học: Dự kiến khai giảng 05/8/2016 (học trong 8 ngày)
  2. Địa điểm học: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  3. Nội dung ôn tập:
  • Nội dung ôn tập theo thông báo tuyển dụng của Tổng Cục Thuế gồm:

Phần 1: + Quản lý Nhà nước về Kinh tế – Tài chính

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân và Thuế Tiêu thụ đặc biệt

               + Luật Quản lý Thuế và các Văn bản có liên quan

+ Luật  công chức,Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp.

Phần 2:   – Ngoại ngữ

                Tin học

  1. Giảng viên tham gia giảng dạy:
  • Giảng viên khóa học là các Tiến sĩ, Thạc sĩ có kinh nghiệm của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính, Viện Kế toán & Quản trị Doanh nghiệp.
  1. Học phí khóa học: 500.000 đ/hv/lớp (đã bao gồm tiền tài liệu và các chi phí khác).
  • Nếu chỉ học phần 1: Học phí 1.500.000đ
  1. Liên hệ ghi danh: Quý cơ quan, đơn vị và các học viên có nhu cầu ôn thi xin liên hệ ghi danh:  Thầy Nam 0982975759; Cô Quyên: 0979.733411

VIỆN TRƯỞNG

Đã ký

TRẦN VĂN RŨNG

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo