• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Thông báo V/v nhận chứng chỉ lớp KTT khóa 75

VIỆN KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHỆP

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

(Thông báo v/v nhận chứng chỉ lớp KTT khóa 75)

————————————

VIỆN KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP trân trọng thông báo đến các anh chị học viên lớp Kế Toán Trưởng khóa 75 về việc nhận chứng chỉ như sau:

  • Thời gian nhận chứng chỉ từ: 03/05/2010, sáng 08h00 đến 11h30 – chiều 14h00 đến 16h30
  • Địa điểm: 283 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • Khi đi nhận chứng chỉ các Anh/Chị mang theo biên lai thu học phí, hoặc CMND.
  • Nếu nhờ người đi nhận thay phải có biên lai thu học phí của người được nhận và CMND của người đi nhận
  • Phí chứng chỉ: 100.000 đồng / chứng chỉ

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2010

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo