• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Bí quyết thành công

Tổ chất giúp bạn trở thành một Giám đốc Kinh doanh

Khách hàng là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Mọi yếu tố liên quan đến sự quan tâm và phản hồi, những mong đợi của khách hàng đều hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp.  Và để tạo dựng mối quan hệ đó, vai trò của

Kiến thức Marketing thời Công nghệ 4.0 dành cho CMO 

Cùng với giai đoạn bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các hệ thống quản trị cũng như sản xuất đều có bước chuyển mình đáng kể, bao gồm cả marketing. Những thay đổi này phần nhiều mang đến nhiều điểm tích cực cho hoạt

Bạn là Sếp hay Lãnh đạo?

Boss (ông chủ/sếp) và Leader (nhà lãnh đạo) là hai từ được nhắc đến thường xuyên trong môi trường công sở. Các thuật ngữ này có thể thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng nếu bạn vào phân tích bản chất cốt lõi của Boss và Leader,