• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Doanh nhân

Tổ chất giúp bạn trở thành một Giám đốc Kinh doanh

Khách hàng là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Mọi yếu tố liên quan đến sự quan tâm và phản hồi, những mong đợi của khách hàng đều hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp.  Và để tạo dựng mối quan hệ đó, vai trò của

Kiến thức Marketing thời Công nghệ 4.0 dành cho CMO 

Cùng với giai đoạn bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các hệ thống quản trị cũng như sản xuất đều có bước chuyển mình đáng kể, bao gồm cả marketing. Những thay đổi này phần nhiều mang đến nhiều điểm tích cực cho hoạt

Nghệ thuật quản trị rủi ro của một Giám đốc Điều hành

Trong hoạt động kinh doanh, ngoài những thành công được thể hiện qua những con số lợi nhuận, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều dạng rủi ro có thể xảy ra. Những rủi ro bao gồm cả những vấn đề dự đoán trước được và không