• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Triển khai thí điểm uỷ nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

taxThực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, song song với việc triển khai thực hiện khai, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp, từ năm 2016, Bộ Tài chính sẽ thí điểm triển khai việc khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân. Một trong những nội dung đó là sẽ thí điểm uỷ nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.
Ngày 17/12/2015, Bộ Tài chính ban hành công văn số 18834/BTC-TCT về việc triển khai thí điểm uỷ nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
Thực tế thực hiện quy định cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) nộp thuế theo phương pháp khoán phải tự nộp tiền thuế vào cơ quan Kho bạc hoặc ngân hàng cho thấy còn có bất cập. Để khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai, tại Điều 10 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính đã quy định: tại các địa bàn cá nhân chưa thực hiện nộp thuế qua phương thức điện tử, cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế với Tổ chức được ủy nhiệm thu. Tổ chức được ủy nhiệm thu là các doanh nghiệp có hệ thống mạng lưới rộng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố hoặc trên cả nước, có cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ nộp thuế tốt cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin với cơ quan thuế nhanh, kịp thời, bằng phương thức điện tử, đáp ứng điều kiện thuận lợi cho cá nhân nộp thuế vào ngân sách nhà nước, thông qua đó tiết kiệm chi phí của người nộp thuế, chi phí của cơ quan thuế và chi phí chung của toàn xã hội, cụ thể là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện lực,….
Việc thực hiện uỷ nhiệm thu này sẽ khắc phục những bất cập trong thực tế hiện nay như việc nộp thuế tập trung vào một số ngày cao điểm gây quá tải tại các điểm thu; hộ kinh doanh phải bỏ kinh doanh để đi nộp thuế, có trường hợp nhờ cán bộ thuế nộp thuế hoặc cán bộ thuế thu thuế trực tiếp bằng biên lai đã tạo nên sự thiếu sự minh bạch trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, là nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiêu cực đối với cán bộ thuế.
Để thực hiện triển khai uỷ nhiệm thu thuế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Việc ủy nhiệm thu thuế nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân; hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn….
Từ đó, việc thí điểm uỷ nhiệm thu thuế tập trung một số nội dung chính, cụ thể:
Thứ nhất, về phạm vi ủy nhiệm thu là các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán;
Thứ hai, về địa bàn thí điểm: thí điểm thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh ở các huyện như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi; Tại thành phố Hà Nội là quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa và huyện Thanh Trì. Tại thành phố Đà Nẵng là quận Hải Châu, huyện: Hòa Vang.
Thứ ba, về thời gian thí điểm: từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016 và hàng quý sẽ tổng hợp đánh giá.
Thứ tư, về đơn vị chủ trì thí điểm là Cục Thuế và các Chi cục Thuế
Thứ năm, về đơn vị đăng ký tham gia thí điểm nhận ủy nhiệm thu là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội liên kết cùng Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
TCT
Contact Me on Zalo