• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Về chính sách thuế mới 2016

1. Thuế TNCN ảnh hưởng bởi mức lương tối thiểu vùng
 • MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2016
  • Vùng 1: 3.500.000
  • Vùng 2: 3.100.000
  • Vùng 3: 2.700.000
  • Vùng 4: 2.400.000
 • Thông tư 92/2015 thì đã áp dụng trong năm 2015
2. Thuế TNDN
 • Thông tư 96/2015 đã áp dụng năm 2015
 • Từ 01/01/2016 thuế suất thuế TNDN chung là 20 (trước là 22 đối với DN có doanh thu >20 tỷ)
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thay đổi thuế suất thuế TTĐB: tham khảo trên biểu thuế mới
 • Cách tính thuế TTĐB đối với một số hàng nhập khẩu thì chưa có thông tư hướng dẫn

Vấn đề này các doanh nghiệp SX lắp ráp ô tô đang kiến nghị chính phủ, hiện chưa có kết quả.

4- Thuế GTGT

Theo luật thuế 71/2014 cũng đã áp dụng từ 2015

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo