Khóa học chuyên đề
Khai giảng
Thời lượng
Giảng viên
Học phí

Quản trị Đổi mới và Sáng tạo

2 buổi

Dr. Nguyễn Văn Hường

1.000.000 VND

 

Kỹ năng phân tích vấn đề và ra quyết định

2 buổi

Mr. Nguyễn Thanh Bình

1.000.000 VND

 

Marketing và Quản trị Thương hiệu

2 buổi

Mr. Bùi An Sơn

1.000.000 VND

 

Chuyên đề hội thảo với lãnh đạo các Tập đoàn Đa quốc gia

1 buổi

Dr. Miguel A Ferrer

500.000 VND

 

Quản trị Kinh Doanh chiến lược

3 buổi

Dr. Lê Quang Hạnh

1.500.000 VND

 

Quản lý Vận hành

2 buổi

Mr. Đoàn Hồng Khanh

1.000.000 VND

 

Chuyên đề hội thảo với lãnh đạo các Tập đoàn Đa quốc gia

1 buổi

Mr. Sergio Silva

500.000 VND

 

Pháp Luật Kinh doanh cho Giám đốc Điều hành

2 buổi

Dr. Lê Văn Hưng

1.000.000 VND

 

Phong cách và Phong thái Lãnh đạo

2 buổi

Dr. Lê Quang Hạnh

1.000.000 VND

 

Định hướng Lãnh đạo tỉnh thức thời đại công nghệ số

2 buổi

Dr. Lê Quang Hạnh

1.000.000 VND

 

Chia sẻ “câu chuyện thật” và kinh nghiệm thực chiến của Pro CEO

1 buổi

Dr. Phạm Ngọc Tuấn

500.000 VND

 
Chuyên đề Quản trị Tài Chính
Chuyên đề Quản trị chiến lược Kinh doanh
Chuyên đề Quản trị Marketing
Chuyên đề Quản trị Nguồn nhân lực
0915 484 049