• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

5 Nguyên tắc phải đảm bảo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó nhà điều hành cần nắm vững các nguyên tắc để đảm bảo xây dựng được những đặc trưng văn hóa mang lại hiệu quả cao nhất.

Xây dựng định hướng và tầm nhìn chiến lược

Nguyên tắc đầu tiên mà những nhà điều hành doanh nghiệp phải đảm bảo chính là xác định một kế hoạch rõ ràng và đặt ra một định hướng chiến lược cho công ty của mình. Việc làm này giúp công ty đưa ra quyết định nên tập trung, phân bổ nguồn lực như thế nào để có thể đem lại lợi nhuận tối đa. Nó cũng phải là một quá trình mà qua đó nhà điều hành công ty phát hiện ra được những ý tưởng mới, điểm yếu, điểm mạnh của công ty, những cơ hội và khó khăn mà công ty đã, đang và sẽ phải đối mặt.

5 Nguyên tắc phải đảm bảo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Khi vạch ra kế hoạch chiến lược, tầm nhìn định hướng, nhà điều hành còn phải tiếp xúc trao đổi với nhân viên của mình và thay đổi suy nghĩ của họ nhằm thực hiện được những cam kết về hướng phát triển của công ty, giải thích tường tận những giá trị và niềm tin chung mà mọi nhân viên trong công ty cần phải ghi nhớ. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến cách thức làm việc của họ.

Xây dựng cách đánh giá rõ ràng về hiệu quả hoạt động của công ty

Con đường để phát triển văn hóa doanh nghiệp hướng tới thành công là bắt đầu quá trình thảo luận giữa những người quản lí các phòng ban về mục tiêu, hiệu quả họ mong muốn đạt được trong các khoảng thời gian hạn định.

Cách đánh giá mục tiêu, hiệu quả được vạch ra càng cụ thể bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Mỗi việc làm đều nhằm phục vụ cho chiến lược tổng thể và những mục tiêu đó phải nhận được sự đồng thuận của cả cấp lãnh đạo lẫn đội ngũ nhân viên trong công ty. Chỉ khi nào một công ty làm được việc này thì những kế hoạch và tầm nhìn chiến lược của công ty ấy mới có tính thực tế và khả thi.

5 Nguyên tắc phải đảm bảo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng môi trường làm việc trong sạch và cởi mở

80 các vấn đề trong các công ty có liên quan đến việc giao tiếp giữa các cá nhân. Một môi trường làm việc cởi mở nơi mà nhân viên có thể chia sẻ thông tin và kiến thức thoải mái chắc chắn sẽ tạo điều kiện tốt để đạt được những mục tiêu đã hoạch định.

5 Nguyên tắc phải đảm bảo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Trong các buổi họp hay thảo luận, nhà điều hành nào không khích lệ được một môi trường làm việc cởi mở thì sẽ không nhận được ý kiến phản hồi từ phía nhân viên của mình, do đó sẽ nảy sinh tình trạng mù mờ về thông tin. Hậu quả của việc này là nhân viên cảm thấy ngột ngạt, “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, không làm việc hết khả năng của mình. Họ không còn muốn tìm tòi ra những ý tưởng mới, áp dụng những cải tiến, thay đổi.

Loại bỏ vấn đề tranh giành quyền lực

Sự tranh giành quyền lực trong công ty sẽ cản trở các mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên. Những việc làm thiếu lành mạnh như thiên vị, kết bè kéo cánh, phao tin sẽ trở nên phổ biến nếu những người điều hành không có nguyên tắc đúng đắn và phương thức quản lý nhân sự chuyên nghiệp.

Để giải quyết vấn đề tranh giành quyền lực trong nội bộ, các công ty phải bắt đầu từ việc phát triển một môi trường làm việc cởi mở, cho phép có sự bất đồng ý kiến về một vấn đề nào đó, tập trung vào mục tiêu chính, điều hòa những khác biệt và phát huy sự hòa thuận tập thể.

5 Nguyên tắc phải đảm bảo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xác định các giá trị cốt lõi

Để phát triển văn hóa doanh nghiệp có hiệu quả thì không gì có thể thay thế được việc tạo dựng nên một tinh thần tập thể vững mạnh trong đội ngũ nhân viên. Để làm được điều đó mọi người trong công ty cần phải cùng cam kết với nhau rằng họ có chung những niềm tin và giá trị cốt lõi.

Các giá trị cốt lõi tạo ra nền tảng để hình thành nên nội quy của công ty và tâm lý tổ chức từ đó có thể ủng hộ hay loại bỏ tâm lí cá nhân. Hệ niềm tin và giá trị này không chỉ cho phép nhân viên có cảm giác về sự thành công mà còn cả cảm giác đúng đắn về việc họ luôn kiên định với những nguyên tắc mà bản thân họ trân trọng.

5 Nguyên tắc phải đảm bảo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo