• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

CEO và CFO: Sự khác biệt là gì?

Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính đảm nhận các vai trò quan trọng khác nhau nhưng có thể gây nhầm lẫn cho những người bên ngoài thế giới kinh doanh. Sự khác biệt chính giữa 2 vị trí này là trách nhiệm chiến lược của họ: Giám đốc điều hành giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh, trong khi giám đốc tài chính giám sát tài chính doanh nghiệp. Để xem xét điểm giống và khác nhau của 2 vị trí, trước tiên chúng ta hãy đưa ra định nghĩa ngắn gọn cho từng loại:

CEO và CFO: Sự khác biệt là gì?

CEO là gì?

‘CEO’ có nghĩa là Giám đốc điều hành – những người chịu trách nhiệm chính về chiến lược, sứ mệnh và tổ chức của công ty.
Thông thường, các CEO báo cáo công việc và kết quả cho hội đồng quản trị. Giám đốc điều hành thường là thành viên hoặc cũng có thể là chủ tịch hoặc chủ tịch hội đồng quản trị.

CFO là gì?

Nghĩa ‘CFO’ là Giám đốc tài chính – người đứng đầu bộ phận tài chính của một tổ chức. Họ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính, lập ngân sách và báo cáo tài chính. Giám đốc tài chính thường cũng có thể là thành viên của hội đồng quản trị.

CEO và CFO: Sự khác biệt là gì?

Sự khác biệt giữa CEO và CFO

Theo định nghĩa tương ứng, sự khác biệt của họ nằm ở phạm vi và mức độ trách nhiệm của họ. Dưới đây là 8 điểm khác biệt chính giữa các vị trí Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính:

CEO – Giám đốc điều hành

– Lãnh đạo toàn bộ tổ chức và giám sát tất cả các phòng ban
– Chịu trách nhiệm về chiến lược của tổ chức
– Có phạm vi nhiệm vụ rộng lớn bao gồm quản lý hoạt động và quan hệ công chúng, đưa ra các quyết định kinh doanh và dẫn đầu thay đổi.
– Đánh giá rủi ro kinh doanh và lợi nhuận
– Liên lạc với tất cả các bộ phận liên quan
– Tìm cách đảm bảo lợi nhuận và thành công của công ty
– Cuối cùng, chịu trách nhiệm về hiệu suất tổng thể của tổ chức

CFO – Giám đốc tài chính

– Lãnh đạo và giám sát bộ phận tài chính
– Chịu trách nhiệm hỗ trợ chiến lược của tổ chức bằng các nguồn tài chính và tạo ngân sách cho toàn công ty.
– Có phạm vi nhiệm vụ hẹp hơn Giám đốc điều hành, chỉ tập trung vào các hoạt động liên quan đến bộ phận tài chính bao gồm tuyển dụng, đào tạo, vận hành và truyền thông.
– Đánh giá rủi ro tài chính và lợi nhuận
– Liên lạc với các bên liên quan (ví dụ: ngân hàng, nhà đầu tư)
– Theo dõi khả năng sinh lời
– Cuối cùng là chịu trách nhiệm về lập kế hoạch và báo cáo tài chính

CEO và CFO: Sự khác biệt là gì?

Một số câu hỏi thường gặp

Vị trí của CEO có cao hơn CFO không?

Có, CEO là vị trí quản lý cao hơn CFO và CFO sẽ báo cáo trực tiếp với CEO.

CEO có thể làm giám đốc tài chính không?

Nếu tổ chức là một công ty tư nhân, thì Giám đốc điều hành cũng có thể là Giám đốc tài chính trừ khi có yêu cầu khác về các vấn đề tuân thủ. Tuy nhiên, các công ty lớn phải có hai vị trí Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính riêng biệt để tuân thủ, tách bạch các nhiệm vụ.

Giám đốc điều hành có phải là chủ sở hữu của một công ty?

CEO cũng có thể là chủ sở hữu của một công ty. Thông thường, chức danh Giám đốc điều hành được trao cho người có trách nhiệm quản lý hoàn toàn đối với công ty mà họ làm việc.

Những ai phải báo cáo công việc cho CFO?

Giám đốc tài chính giám sát các khía cạnh tài chính của một công ty và chịu trách nhiệm về tất cả các bộ phận liên quan đến tài chính. Do đó, các nhà quản lý từ tài chính, kế toán và các bộ phận khác liên quan đến tài chính sẽ báo cáo với CFO.

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo