Đào tạo Chuyên gia Tài chính - Kế toán | Kế toán Tài chính căn bản
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 10 buổi / 40 tiết
Lịch học: Tối thứ 2 - 4 - 6
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 1.800.000 VND

Khóa học này được thiết kế để cung cấp nền tảng toàn diện về kế toán và tài chính cho tất cả các cá nhân đã hoàn tất chương trình Cao đẳng, Đại học các ngành kế toán, tài chính hoặc các lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán và hiện đang làm công tác mảng kế toán, tài chính tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học được triển khai nhằm giúp học viên:

 • Hiểu rõ cấu trúc của hoạt động của Kế toán
 • Biết cách tổ chức một bộ máy kế toán – tài chính hiệu quả
 • Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp

Kết quả sau khóa học

Sau khóa đào tạo này, học viên sẽ có thể:

 • Nắm tổng quan về kế toán tài chính
 • Đọc hiểu bảng cân đối kế toán
 • Khám phá về tài khoản và ghi sổ kép
 • Biết cách tính giá các đối tượng kế toán
 • Hiểu rõ kế toán các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Kế toán
Accounting
 • Định nghĩa
 • Chức năng của kế toán
 • Đối tượng của kế toán
1 4
2
Bảng cân đối kế toán
Balance sheet
 • Khái niệm
 • Kết cấu của bảng cân đối kế toán (BCĐKT)
 • Sự biến động của BCĐKT trong quá trình hoạt động của đơn vị
1 4
3
Tài khoản và Ghi sổ kép
Account and Double entry
 • Tài khoản (TK)
 • Ghi sổ kép
 • Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
 • Mối quan hệ giữa BCĐKT và TK kế toán
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Nhóm các TK hỗn hợp phản ánh tài sản và nguồn vốn
2 8
4
Tính giá các đối tượng kế toán
Calculation of accounting objects
 • Tính giá tài sản cố định
 • Tính giá nguyên vật liệu, hàng hóa
2 8
5
Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp
Accounting for the main economic professions in the businesses
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán nguyên vật liệu
 • Kế toán công cụ dụng cụ
 • Kế toán quá trình mua bán hàng hóa
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Kế toán chi phí sản xuất
 • Kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • Sửa sổ kế toán
2 8
6
Các loại tài khoản kế toán
Types of accounts in accounting
 • Tài sản lưu động
 • Tài sản cố định
 • Nợ phải trả
 • Nguồn vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu
 • Chi phí SXKD
 • Thu nhập khác
 • Chi Phí khác: Gồm 1 tài khoản cấp 1
 • Xác định kết quả kinh doanh
2 8
Total
Tổng
10 40
Khóa học Thời lượng Dự kiến khai giảng Lịch học Giờ học
Kế toán Tài chính căn bản 10 buổi / 40 tiết Thứ 2 – 4 – 6 18h00 – 21h00

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049