Đào tạo Chuyên gia Tài chính - Kế toán | Kế toán Tổng hợp thực tế
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 50 buổi / 200 tiết
Lịch học: Tối thứ 2 - 4 - 6
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 7.680.000 VND

Khóa học này được thiết kế để cung cấp nền tảng toàn diện về kế toán và tài chính ở cấp độ nâng cao cho tất cả các cá nhân hoàn tất chương trình Cao đẳng, Đại học các ngành kế toán, tài chính hoặc các lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán và hiện đang làm công tác mảng kế toán, tài chính tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được triển khai nhằm giúp học viên:

 • Nắm được các khái niệm, nguyên tắc, quy trình thực hành các nghiệp vụ kế toán quan trọng
 • Nắm được các nguyên tắc, quy trình lập và luân chuyển chứng từ
 • Kiến thức về Kế toán – Excel làm cơ sở để vận dụng công cụ này trong kế toán doanh nghiệp
 • Nắm được nguyên tắc và quy trình lập các báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm

Kết quả sau khóa học

Sau khóa đào tạo này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu rõ kế toán vốn bằng tiền và xử lý chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền
 • Nắm được mấu chốt kế toán các khoản phải thu, ứng trước
 • Biết cách tính tài sản cố định và các hạng mục liên quan
 • Khám phá, phân tích và đào sâu các hạng mục kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán lương và các khoản trích theo lương; kế toán các khoản nợ phải trả; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành; kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa; kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác; kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • Thành thạo kế toán sổ sách thực tế thông qua lập các loại chứng từ kế toán; thực hành trên sổ nhật ký, sổ chi tiết và sổ cái.
 • Nắm được tổng thể nghiệp vụ kế toán trên Excel và biết cách tạo dữ liệu kế toán trên Excel.
 • Đọc và hiểu rõ nội dung của các báo cáo kế toán và tài chính
 • Sử dụng thành thạo công cụ Excel để hoàn thành các nghiệp vụ kế toán
 • Biết cách tạo lập báo cáo tài chính một cách thành thục
 • Nắm được cách tính, kê khai và quyết toán cuối năm các loại thuế TNDN và TNCN
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Kế Toán Tài Chính Nâng Cao
Advanced Financial Accounting
 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán các khoản phải thu, ứng trước
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ
 • Kế toán lương và các khoản trích theo lương
 • Kế toán các khoản nợ phải trả
 • Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
 • Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
 • Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
18 72
2
Quản Trị Kế Toán Trên Excel
Management Accounting on Excel
 • Ôn tập chung
 • Các báo cáo kế toán
 • Các báo cáo tài chính
 • Sử dụng các file đã tạo
15 60
3
Lập Báo Cáo Tài Chính và Quyết Toán Thuế Cuối Năm
Preparation of financial statements and Annual tax finalization
 • Lập báo cáo tài chính
 • Kê khai và Quyết toán thuế cuối năm
17 68
Total
Tổng
50 200
Khóa học Thời lượng Ngày khai giảng Lịch học Giờ học
Kế toán Tổng hợp thực tế 50 buổi / 200 tiết Thứ 2 – 4 – 6 18h00 – 21h00

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049