Đào tạo Chuyên gia Tài chính - Kế toán | Kế toán và Tài chính dành cho Nhà lãnh đạo
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 6 buổi / 24 tiết
Lịch học: Tối thứ 2 - 4
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 4.300.000 VND

Khóa học này được thiết kế để cung cấp nền tảng toàn diện về kế toán và tài chính cho tất cả các cá nhân hoàn tất chương trình Cao đẳng, Đại học các ngành kế toán, tài chính hoặc các lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán và hiện đang làm công tác lãnh đạo mảng kế toán, tài chính tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Chương trình này trang bị cho học viên:

 • Hiểu rõ cấu trúc của hoạt động của Kế Toán
 • Biết cách tổ chức một bộ máy kế toán – tài chính hiệu quả
 • Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp

Kết quả sau khóa học

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu rõ vai trò của kế toán doanh nghiệp
 • Khám phá luật kế toán
 • Có cái nhìn toàn diện về kế toán tài chính và kế toán quản trị
 • Đọc hiểu mô hình báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Học được cách tối đa hóa lợi nhuận công ty
 • Biết rõ về cấu trúc giá thành sản phẩm
 • Quản lý hiệu quả vốn lưu động trong doanh nghiệp
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Kế Toán cho nhà lãnh đạo
Accounting for leaders
 • Vai trò của kế toán doanh nghiệp
 • Luật Kế Toán và các văn bản có liên quan
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Mô hình báo cáo tài chính doanh nghiệp
  • Báo cáo cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Báo cáo thuyết minh
3 12
2
Tài Chính cho nhà lãnh đạo
Finance for leaders
 • Mô hình tài chính doanh nghiệp
 • Tối đa hóa lợi nhuận công ty
  • Chi phí sản lượng lợi nhuận
  • Điểm hòa vốn
 • Cấu trúc giá thành sản phẩm
 • Quản lý hiệu quả vốn lưu động trong doanh nghiệp
3 12
Total
Tổng
6 24
Khóa học Thời lượng Dự kiến khai giảng Lịch học Giờ học
Kế toán và Tài chính dành cho Nhà lãnh đạo 6 buổi / 24 tiết Thứ 2 – 4 18h00 – 21h00

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049