Đào tạo Chuyên gia Tài chính - Kế toán | Quản trị Kế toán trên Excel
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 15 buổi / 60 tiết
Lịch học: Tối thứ 2 - 4 - 6
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 2.600.000 VND

Khóa học này được thiết kế để cung cấp nền tảng toàn diện về nghiệp vụ kế toán trong Excel cho tất cả các cá nhân hoàn tất chương trình Cao đẳng, Đại học các ngành kế toán, tài chính hoặc các lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán và hiện đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Chương trình này trang bị cho học viên:

 • Kiến thức về Kế toán – Excel làm cơ sở để vận dụng công cụ này trong kế toán doanh nghiệp
 • Khả năng thích ứng với sự thay đổi các chính sách kế toán và sự phát triển doanh nghiệp

Kết quả sau khóa học

Sau khóa đào tạo này, học viên có thể:

 • Nắm được tổng thể nghiệp vụ kế toán trên Excel
 • Biết cách tạo dữ liệu kế toán trên Excel
 • Đọc và hiểu rõ nội dung của các báo cáo kế toán và tài chính
 • Sử dụng thành thạo công cụ Excel để hoàn thành các nghiệp vụ kế toán
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Ôn tập chung
General review
 • Kế Toán
 • Phần mềm Excel
4 16
2
Các báo cáo kế toán
Accounting statements
 • Bảng cân đối thử
 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ cái tài khoản
 • Sổ quỹ, tiền gửi
 • Công nợ phải thu, công nợ phải trả
 • Tổng hợp nhập-xuất-tồn và báo cáo tồn kho
 • Bảng lương; Bút toán lương; Phân bổ chi phí; Tài sản cố định
 • Bút toán kết chuyển
6 24
3
Các báo cáo tài chính
Financial statements
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
4 16
4
Sử dụng các file đã tạo
Using created file
1 4
Total
Tổng
15 60
Khóa học Thời lượng Ngày khai giảng Lịch học Giờ học
Quản trị Kế toán trên Excel 15 buổi / 60 tiết Thứ 2 – 4 – 6 18h00 – 21h00

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049