Đào tạo Chuyên gia Tài chính - Kế toán | Thuế và Khai báo thuế
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 10 buổi / 40 tiết
Lịch học: Tối thứ 3 - 5
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 1.800.000 VND

Khóa học này được thiết kế để cung cấp nền tảng toàn diện về các nguyên tắc cơ bản của Thuế và Khai Báo Thuế cho doanh nghiệp cho tất cả các cá nhân hoàn tất chương trình Cao đẳng, Đại học các ngành kế toán, tài chính hoặc các lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán và hiện đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được triển khai nhằm giúp học viên:

 • Có được cái nhìn toàn diện về nội dung khái niệm thuế và đào tạo pháp luật thuế
 • Giúp học viên phân tích và xử lý các nghiệp vụ về thuế một cách thực tiễn và hiệu quả nhất

Kết quả sau khóa học

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu và nắm được tổng thể các khái niệm thuế và các loại thuế chính
 • Biết cách tính các loại thuế TNCN, GTGT và TNDN
 • Đọc hiểu các văn bản pháp luật về thuế
 • Có kiến thức về kê khai và quyết toán các loại thuế
 • Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ khai thuế
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Tổng quan thuế
Tax overview
 • Bản chất của thuế
 • Chức năng của thuế
 • Vấn đề đăng ký thuế
2 8
2
Các loại thuế chính
Main taxes
 • Thuế GTGT
 • Thuế TNCN
 • Thuế TNDN
3 12
3
Tổng quan các công cụ hỗ trợ khai thuế (HTKK)
Overview of Tax Declaration supporting tools
 • Cài đặt phần mềm HTKK
 • Các lưu ý khi sử dụng phần mềm HTKK
 • Giới thiệu các website HTKK
1 4
4
Kê khai thuế GTGT
VAT Declaration
 • Hóa đơn chứng từ trong kê khai thuế GTGT
 • Kê khai & nộp thuế GTGT (bài tập thực hành)
 • Điều chỉnh thuế GTGT nếu có sai sót (bài tập ví dụ)
 • Hoàn thuế: điều kiện, thủ tục, thời gian hoàn & các lưu ý
 • Thực hành tính & kê khai thuế GTGT tại phòng máy
2 8
5
Kê khai và quyết toán thuế TNDN
CIT Declaration and Finalization
 • Kê khai thuế tạm tính theo quý
 • Bàn về quyết toán thuế
 • Phần A, B; mẫu 03-TNDN (kèm ví dụ & bài tập giải thích)
 • Các khoản điều chỉnh khác
 • Thực hành tính & kê khai thuế TNDN tại phòng máy
2 8
Total
Tổng
10 40
Khóa học Thời lượng Dự kiến khai giảng Lịch học Giờ học
Thuế và Khai báo thuế 10 buổi / 40 tiết Thứ 3 – 5 18h00 – 21h00

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049