• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Kế toán tài chính và kế toán quản trị – Hiểu thế nào mới đúng?

Kế toán tài chính và kế toán quản trị được xem là bộ phận hữu cơ của kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên có không ít trường hợp người làm tài chính – kế toán còn nhầm lẫn về bản chất, chức năng và mối quan hệ giữa hai loại hình này.

 

Bản chất công việc kế toán quản trị

Kế toán quản trị đưa ra tất cả các thông tin kinh tế đã được đo lường xử lý và cung cấp cho ban giám đốc doanh nghiệp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói cách khác loại hình này giúp nhà lãnh đạo cân nhắc, quyết định lựa chọn một trong những phương án có hiệu quả kinh tế cao nhất: phải sản xuất những sản phẩm nào, sản xuất bằng cách nào, bán các sản phẩm đó bằng cách nào, theo giá nào, làm thế nào để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phát triển khả năng sản xuất.

Kế toán tài chính và kế toán quản trị - Hiểu thế nào mới đúng?
Các quyết định này gồm hai loại:

Thứ nhất, quyết định mang tính chất ngắn hạn. Các quyết định này giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kinh tế trong thời kỳ ngắn hạn.

Thứ hai, quyết định mang tính dài hạn. Các quyết định này giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kinh tế hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn như: Trong trường hợp nào doanh nghiệp quyết định thay thế thiết bị, thâm nhập thị trường mới hay phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh.

Bản chất công việc kế toán tài chính

Kế toán tài chính phản ánh hiện trạng và sự biến động về vốn, tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát. Nói cách khác là phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

Sản phẩm của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính. Thông tin của kế toán tài chính ngoài việc được sử dụng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp còn được sử dụng để cung cấp cho các đối tượng bên ngoài như: Các nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê.

Kế toán tài chính và kế toán quản trị - Hiểu thế nào mới đúng?

Kế toán tài chính phải tôn trọng các nguyên tắc được thừa nhận và được sử dụng phổ biến, nói cách khác phải đảm bảo tính thống nhất theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định để mọi người có cách hiểu giống nhau về thông tin kế toán đặc biệt là báo cáo tài chính. Không những vậy, loại hình này phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu quản lý tài chính và các yêu cầu của xã hội thông qua việc công bố những số liệu mang tính bắt buộc.

Mối quan hệ giữa hai loại hình

Cả hai loại hình này đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều nhằm vào việc phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đều quan tâm đến doanh thu, chi phí và sự vận động của tài sản, tiền vốn.

Khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính phải dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu. Đây là cơ sở để soạn thảo các báo cáo tài chính định kỳ, cung cấp cho các đối tượng ở bên ngoài. Đối với kế toán quản trị, hệ thống đó cũng là cơ sở để vận dụng, xử lý nhằm tạo ra các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định của các nhà điều hành doanh nghiệp.

Kế toán tài chính và kế toán quản trị - Hiểu thế nào mới đúng?

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo