• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Quỹ đầu tư mạo hiểm – Con đường khả thi dành cho khởi nghiệp

Các doanh nghiệp mới thành lập hiện đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của ngân hàng và các tổ chức tín dụng bởi vì mức rủi ro không thu hồi vốn rất cao. Do đó, sự xuất hiện của các quỹ đầu tư mạo hiểm đang là cơ hội khả thi mà các nhà khởi nghiệp nên nắm bắt. 

Sự cần thiết của quỹ đầu tư mạo hiểm đối với công ty khởi nghiệp

Hầu hết các doanh nghiệp mới thành lập đều gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của ngân hàng và các tổ chức tín dụng bởi vì mức độ rủi ro không thu hồi được vốn là rất cao.

Do đó, đối tượng tiếp cận vốn mạo hiểm hầu hết đều là các công ty đang trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành và phát triển, thị phần nhỏ, chưa có thương hiệu, việc đầu tư trong giai đoạn phôi thai chắc chắn sẽ chứa đựng nhiều rủi ro, nhiều công sức nghiên cứu thực hiện và tiếp thị nhưng chưa chắc người tiêu dùng chấp nhận.

Lợi ích trực tiếp của quỹ đầu tư mạo hiểm hiểm đối với công ty khởi nghiệp

Các quỹ đầu tư mạo hiểm cung cấp nhiều thuận lợi cho công ty khởi nghiệp và thị trường đang hoạt động nhưng thiếu vốn. Nó là một quá trình đóng vai trò chất xúc tác nhằm tăng cường khả năng doanh nghiệp. Ngoài vốn, quá trình đầu tư của quỹ mạo hiểm còn mang lại khả năng chuyên môn về quản lý, cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh và thông tin

Lợi ích chuyên môn hóa quản lý: Trước khi cung ứng vốn vào một dự án của doanh nghiệp, nhà đầu tư mạo hiểm phải dành nhiều thời gian và năng lực nghiên cứu khả năng thành công của dự án. Một trong những nhân tố của quá trình đầu tư mạo hiểm là phải đảm bảo đội ngũ quản lý có đủ năng lực đang điều hành hoặc sẽ được thành lập để giải quyết công việc quản lý của công ty. Vốn mạo hiểm được tạo ra để hỗ trợ các doanh nhân non trẻ và giúp ra quyết định đúng đắn hơn do đó, họ sẽ tham gia lập kế hoạch chiến lược, phân tích thị trường, định giá rủi ro lợi nhuận và tăng cường bổ sung vào công tác quản lý.

Quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp

Lợi ích trong kế hoạch kinh doanh: Quy trình trình tham gia vốn mạo hiểm cũng đảm bảo rằng doanh nhân trẻ có suy nghĩ đúng đắn và  kế hoạch của họ được xây dựng cụ thể với kế hoạch kinh doanh được chuẩn bị đầy đủ rõ ràng.

Lợi ích danh tiếng: Quỹ đầu tư mạo hiểm cung cấp cho công ty khởi nghiệp danh tiếng, uy tín, những thứ được xem là một loại tài sản vô hình và rất có giá trị khi giao dịch với khách hàng.

 

Danh mục các loại quỹ đầu tư mạo hiểm mà nhà khởi nghiệp cần tham khảo

Công ty đầu tư mạo hiểm: Có hình thức là công ty hợp danh với trách nhiệm hữu hạn hoặc các tập đoàn kinh doanh, đầu tư vốn từ 250,000 USD đến 20 triệu USD nhằm tạo cơ sở cho bước đầu tư tiếp theo.
Công ty đầu tư mạo hiểm sẽ là thành viên trong ban Giám đốc, sử dụng kinh nghiệm kinh doanh, khả năng chuyên môn về ngành nghề hoạt động, ý kiến chuyên môn về tài chính và những mối liên hệ để hỗ trợ cho công ty khởi nghiệp.

Các tổ chức phát hành riêng lẻ chứng khoán giá trị cao: Các công ty cung cấp dịch vụ tài chính tổ chức thành một nhóm bao gồm những cá nhân có rất nhiều tiền. Mức vốn tập trung từ những nguồn này khoảng từ 5 triệu USD đến 50 triệu USD.

Quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp

Nhà kinh doanh ngắn hạn: Các công ty con (chi nhánh) thuộc các ngân hàng thương mại kiểm soát và đầu tư một số lượng lớn tiền tệ vào thị trường (cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ…) đương đầu với những biến động của thị trường. Đây là cơ hội để các công ty khởi nghiệp tiếp cận và thuyết phục.

 

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo