• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Quản trị doanh nghiệp: Phân biệt KRI và KPI

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng các thuật ngữ chỉ số hiệu suất (KPIs) và các chỉ số kết quả trọng yếu (KRI) thay thế cho nhau. Một số doanh nghiệp có xu hướng xem xét tất cả kết quả đo lường các chỉ số quan trọng là KPIs.

Contact Me on Zalo