• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Bảng điểm lớp Kế Toán Căn Bản KT01 – K142

ĐIỂM KẾ TOÁN CĂN BẢN KT01

LỚP K142

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM KHÓA
1 TRẦN THÙY DƯƠNG 05/09/1996 TP.HCM   142
2 NGUYỄN MINH 04/01//1992   9 142
3 NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU 28/02/1979   9 142
4 VÕ THỊ THU HỒNG 26.12.1975 TP.HCM   142
5 LÊ QUANG HÙNG 04/11/1983 TP.HCM   142
6 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 04/11/1984 TPHCM 9 142
7 NGUYỄN MINH LÂM 02/06/1989   8 142
8 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 19/05/1989 LONG AN 9 142
9 NGUYỄN THANH MY 02/07/1993 ĐỒNG PHÁP 10 142
10 NGUYỄN NGỌC PHƯỚC 09.08.1990 TPHCM   142
11 LÂM YẾN QUỲNH 28/10/1990 TP.HCM 10 142
12 TRẦN THẾ TÀI 09/07/1992   6 142
13 NGUYỄN VĂN TÂM 02/09/1987     142
14 HÀ VĂN TIẾN 25/08/1987   7 142
15 PHAN NGUYỄN PHƯỚC TƯỜNG 24/12/1991 TP.HCM   142
16 TRẦN NGỌC THANH THẢO 21/07/1989 TP.HCM   142
17 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 29.08.1992 TP.HCM   142
18 NGUYEN THI HONG TRUC 04/10/1992 TP.HCM   142
19 TRẦN THỊ THÚY VÂN 06/10/1975 ĐĂK LĂK   142
20 NGUYỄN THI MINH PHƯỢNG 05/02/1989 TiỀN GIANG 8 142

 

Bài viết liên quan