• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Bảng điểm lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – Khóa 150C

ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KHÓA 150C

STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MÔN ĐTB XẾP LOẠI
TTNH PLKT
1 ĐẶNG THỊ ĐÔNG 1986 THÁI BÌNH 8 7 7.5 KHÁ
2 NGUYỄN THỊ THANH 22/09/1979 HÀ NỘI 7 8 7.5 KHÁ
3 TRỊNH THỊ THU HƯỜNG 08/07/1981 TPHCM 7 6 6.5 TRUNG BÌNH
4 LÊ THỊ THIÊN HƯƠNG     6 8 7 KHÁ
5 LÊ MỸ LIÊN 30/08/1963 TPHCM     0 KHÔNG ĐẠT
6 LÊ LÂM HẢI LONG 05/04/1988 SÓC TRĂNG     0 KHÔNG ĐẠT
7 NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN 23/08/1983 HUẾ 8 8 8 GIỎI
8 LÊ THỊ THÙY TIÊN 02/1/2/1978 ĐỒNG NAI 8 8 8 GIỎI
9 LÊ THỊ KIM TUYẾN 28/05/1986 QUẢNG NAM 5 7 6 TRUNG BÌNH
10 CHÂU VĨNH THÀNH     6 7 6.5 TRUNG BÌNH
11 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 07/08/1988 TPHCM 6 7 6.5 TRUNG BÌNH
12             0 KHÔNG ĐẠT

Bài viết liên quan