• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Bảng điểm lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – Khóa 152A

ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KHÓA 152A

STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MÔN ĐTB XL
PLKT KTTC
1 TRẦN THỊ CẢNH 13/05/1983 BẮC NINH 7 8 7.5 KHÁ
2 VÕ THANH DANH 02/10/1966 LONG AN 7 7 7 KHÁ
3 NGUYỄN THỊ ĐÀO 11/03/1987 NAM ĐỊNH     0 KHÔNG ĐẠT
4 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG     8 7 7.5 KHÁ
5 TRẦN THÀNH HƯNG 20/03/1986 TP.HCM 7 8 7.5 KHÁ
6 PHẠM THỊ NGỌC LÀI 15/11/1986 QUẢNG NAM 8 8 8 GIỎI
7 TRƯƠNG THỊ BÍCH LAN 18/06/1987 LÂM ĐỒNG 8 7 7.5 KHÁ
8 HOÀNG THỊ CẨM LOAN 09/06/1905 TIỀN GIANG 7 8 7.5 KHÁ
9 TRẦN QUỲNH NHƯ 22/10/1989 BÌNH THUẬN 7 8 7.5 KHÁ
10 CHÂU MINH PHÚC 14/04/1983 TIỀN GIANG 7 7 7 KHÁ
11 TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG 02/10/1985 LÂM ĐỒNG 8 8 8 GIỎI
12 LƯU CÔNG TIẾN 03/04/1985 BẮC  KẠN 7 8 7.5 KHÁ
13 PHẠM THỊ THẢO 20/01/1990 THANH HÓA 7 8 7.5 KHÁ
14 NGUYỄN THỊ DIỄM THÙY 30/08/1988 TÂY NINH 8 8 8 GIỎI
15 NGUYỄN THỊ TRANG 03/12/1987 QUẢNG BÌNH 7 8 7.5 KHÁ
16 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 23/03/1987 TP.HCM 8 7 7.5 KHÁ
17 TRỊNH THỊ KIM LIÊN 19/09/1987 THANH HÓA 8 8 8 GIỎI
18 NGUYỄN THỊ VY SA 01/01/1979 QUẢNG NAM 8 8 8 GIỎI

Bài viết liên quan