• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – Khóa 153A

ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KHÓA 153A

STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MÔN ĐTB XẾP LOẠI
KT KTQT
1 TRẦN THỊ MỸ AN 14/07/1991 TP.HCM 9 7 8 GIỎI
2 ĐOÀN NGỌC CHÂU 08/07/1991 PHÚ YÊN 8.5 7 7.8 KHÁ
3 TRƯƠNG HỒ THÁI CHÂU 10/11/1985 BẾN TRE 9 8 8.5 GIỎI
4 ĐOÀN QUỐC DŨNG 09/03/1993 ĐỒNG NAI 8.5 7 7.8 KHÁ
5 DUY 01/01/1982 ĐỒNG THÁP 9 7 8 GIỎI
6 QuẢNG NHƯ DUYÊN 17/06/1985 NINH THUẬN 9 8 8.5 GiỎI
7 NGUYỄN THỊ THU GIANG 05/09/1987 LONG AN 9 7 8 GIỎI
8 LÝ THỊ VY 05/03/1988 TP.HCM 9 7 8 GIỎI
9 NGUYỄN THANH HƯỜNG 19/05/1986 TP.HCM 9 8 8.5 GIỎI
10 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 01/10/1989 ĐỒNG NAI 9 7 8 GIỎI
11 NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN 21/05/1989 TP.HCM 9 8 8.5 GIỎI
12 HUỲNH THANH KIM LINH 20/11/1988 LÂM ĐỒNG 9 8 8.5 GIỎI
13 NGUYỄN TIẾN LINH 02/12/1987 HÀ NAM 9 7 8 GIỎI
14 CAO THỊ MỸ NƯƠNG 07/05/1980 BẾN TRE 9 7 8 GIỎI
15 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 04/10/1988 TP.HCM 9 7 8 GIỎI
16 PHẠM LỆ NGUYÊN 11/10/1985 TIỀN GIANG 9 7 8 GIỎI
17 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG 03/03/1987 TP.HCM     0 KHÔNG ĐẠT
18 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 01/07/1992 NINH THUẬN 8.5 7 7.8 KHÁ
19 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 25/03/1988 HÀ TĨNH     0 KHÔNG ĐẠT
20 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 20/09/1983 LONG AN 8.5 7 7.8 KHÁ
21 LÊ THỊ THANH THÙY 07/07/1982 QUẢNG NGÃI 9 7 8 GIỎI
22 HUỲNH THỊ KIM THÚY 28/04/1982 ĐAKLAK 9 8 8.5 GIỎI
23 NGUYỄN THỊ HOÀNG THÙY 09/08/1990 TP.HCM 7 7 7 KHÁ
24 ĐỖ THỊ HOÀNG TRANG 03/09/1990 NINH THUẬN 9 7 8 GIỎI
25 TRẦN THỊ THU TRINH 21/01/1991 TP.HCM 9 8 8.5 GIỎI
26 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 02/05/1975 TP.HCM 8.5 8 8.3 GIỎI
27 MAI THỊ BÍCH VÂN 07/10/1976 TP.HCM 9 7 8 GIỎI
28 PHẠM HÀ VY 24/05/1987 KHÁNH HÒA 9 7 8 GIỎI
29 NGUYỄN NGỌC HƯNG 08/12/1980 TP.HCM 9 8 8.5 GIỎI
30 VƯƠNG QUANG DIỆU 1965 TP.HCM 8 8 8 GIỎI

Bài viết liên quan