• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Các phương pháp lãnh đạo được phát triển trong tổ chức hiện nay

Phương pháp lãnh đạo có tác động to lớn đến cách thức nhân viên làm việc. Với phương pháp lãnh đạo hiện đại, các doanh nghiệp quản lý nhân sự dựa vào các công nghệ hiện đại thay vì các phương thức thủ công khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản phương pháp lãnh đạo dựa trên ba yếu tố chính.

Phương pháp lãnh đạo thông qua giáo dục, tuyên truyền

Đây là phương pháp tác động trực tiếp vào nhận thức và tình cảm của con người trong hệ thống nhằm nâng cao tính tự giác trong công việc. Đây là cách thức truyền tải thông điệp mang tính thuyết phục giúp nhân viên nhận thức được môi trường làm việc, từ đó có sự gắn kết với hệ thống. Nội dung trong công tác giáo dục thường liên quan đến các mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển của tổ chức. Từ đó nhân sự có thể nhìn nhận được hướng phát triển nghề nghiệp và giúp học quyết tâm đạt được những kế hoạch đó. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể nhận thức được những khó khăn họ có thể phải đối mặt để không cảm thấy bi quan khi rủi ro thực sự đến. 

Các hình thức giáo dục thường được các doanh nghiệp áp dụng như tài liệu chung, chương trình huấn luyện, hoạt động sinh hoạt cộng đồng trong hệ thống… Thông qua các cách thức này, doanh nghiệp cũng giúp người lao động gắn kết với nhau, giúp thúc đẩy hiệu quả công việc tăng lên. 

Các phương pháp lãnh đạo được phát triển trong tổ chức hiện nay

Phương pháp hành chính

Phương pháp hành chính là cách thức tác động dựa vào các mối quan hệ trong tổ chức. Phương pháp này phần lớn tác động dựa trên nhà quản lý trong việc cân bằng giữa việc dùng uy và dùng ân. Các nhà quản trị dùng uy để đảm bảo đưa ra các quyết định dứt khoát mang tính bắt buộc, đòi hỏi mọi người trong tổ chức phải chấp hành nghiêm ngặt. Sau đó, họ sẽ dùng ân để tạo ra cơ hội và giúp cho nhân viên hiểu được tầm nhìn của chủ doanh nghiệp đối với tổ chức và trong cách hỗ trợ nhân viên. 

Với phương pháp này, cấp quản lý thường phải hiểu được rằng các quyết định hành chính sẽ đạt hiệu quả khi nó được dựa trên căn cứ khoa học thuyết phục. Vì vậy, trước khi đưa ra thông tin phải được kiểm chứng và cân nhắc về mọi phương diện. Thậm chí, họ cũng phải tính toán được các quan điểm có thể được đưa ra sau đó, để từ đó chuẩn bị sẵn các phương án phản hồi. Ngoài ra, khi sử dụng các biện pháp hành chính, quản lý phải gắn chặt quyền hạn và trách nhiệm với người ra quyết định. Tuy nhiên, nếu việc quản lý này trở thành mệnh lệnh thì hiệu quả quản lý có thể đi xuống. Đó là lý do mà việc quản lý cần được cân bằng và đảm bảo rõ ràng cho các bên liên quan. 

Các phương pháp lãnh đạo được phát triển trong tổ chức hiện nay

Phương pháp kinh tế

Đây là phương pháp phổ biến khi người quản lý đưa ra các chính sách tác động trực tiếp vào lợi ích kinh tế của người bị quản lý. Các phương pháp kinh tế chính bao gồm tiền lương, thưởng, các định mức kinh tế khác… Tác động thông qua lợi ích kinh tế là cách tạo động lực thúc đẩy nhân sự tích cực làm việc. Nếu động lực đó càng lớn, nhận thức đầy đủ thì mục tiêu đạt được sẽ càng cao. Điểm mạnh của phương pháp này là nó tác động vào người lao động và đặt họ vào điều kiện kinh tế cụ thể nhằm giúp học thúc đẩy lợi ích của bản thân và doanh nghiệp. 

Đặc điểm của phương pháp này là nó tác động đến đối tượng quản lý bằng hướng có lợi cho họ, giúp họ đặt ra mục tiêu và thực hiện nó. Phương pháp kinh tế cũng tạo ra quyền chủ động cho nhân viên và tăng trách nhiệm của họ. Điều này giúp các nhà quản lý giảm bớt việc điều hành, kiểm tra mang tính hành chính mà vẫn đảm bảo nâng cao ý thức tự giác của người lao động. 

Với hình thức này, việc sử dụng chính xác đòn bẩy kinh tế đóng vai trò quan trọng và phải được cập nhật theo thời cuộc. Ngoài ra, để đảm bảo phương pháp diễn ra hiệu quả, quá trình phân công lao động phải được phân chia rõ ràng. Và trên hết, trình độ quản lý phải đa dạng trong nhiều mặt nhằm đảm bảo việc công bằng trong suốt quá trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. 

Với trách nhiệm của nhà quản lý cao nhất, Giám đốc Điều hành là người trực tiếp lựa chọn phương pháp lãnh đạo chính của doanh nghiệp. Tùy vào từng doanh nghiệp khác nhau, CEO sẽ cân bằng để đảm bảo mục tiêu công việc và hoạt động quản lý hiệu quả hơn. Để hiểu rõ hơn về cách thức xây dựng phương thức quản lý doanh nghiệp hiệu quả, vui lòng tham khảo khóa học CEO – Giám đốc Điều hành tại đây

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo