• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Đào tạo – tập huấn nhân sự

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
/


(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

đang cập nhật

Tốc độ hội nhập toàn cầu diễn ra nhanh chóng, nhịp độ công nghệ thay đổi như vũ bão đã tác động mạnh đến kỹ thuật sản xuất, phương thức quản lý của không riêng một doanh nghiệp nào. Trước sự thay đổi đó, các nhà quản trị cần phải trang bị cho nhân viên các kiến thức, kỹ năng mới để theo kịp với sự thay đổi. Nhu cầu đào tạo và tập huấn đội ngũ nhân sự trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Hoạt động đào tạo và tập huấn nhân sự là một tiến trình liên tục, không bao giờ ngừng và cần tuân theo quy chuẩn. Nó phải giúp ích cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của doanh nghiệp. IABM tâm niệm rằng không có bất kỳ chương trình hay phương pháp nào phù hợp với mọi nhu cầu. Chương trình và phương pháp cần được chọn lựa, thiết kế trên cơ sở phù hợp với tầm nhìn, quy mô, văn hóa, thực tiễn của doanh nghiệp.

Do đó, chương trình “Đào tạo – tập huấn nhân sự” của IABM luôn bắt đầu bằng sự nghiên cứu kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu, tồn tại cần khắc phục của tổ chức và hợp tác chặt chẽ với các cấp quản lý doanh nghiệp nhằm:

Thứ nhất, định rõ nhu cầu đào tạo – tập huấn: Nhu cầu thay đổi không chỉ đối với từng vị trí ở các cấp quản trị hay trong cơ cấu tổ chức mà còn đối với từng nhân viên, do kiến thức cơ bản, tiềm năng của mỗi người là không giống nhau.

Thứ hai, ấn định mục tiêu đào tạo cụ thể, gắn liền với định hướng, mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Thứ ba, thiết kế chuyên đề đào tạo và xây dựng khung chuẩn đánh giá, đo lường hiệu quả.

Thứ tư, lựa chọn các phương pháp đào tạo thích hợp.

Với tâm huyết mang đến sự thay đổi từ bên trong cho các doanh nghiệp và phát triển một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh, IABM tin tưởng chương trình “Đào tạo – tập huấn nhân sự” của mình sẽ đáp ứng được kỳ vọng nâng cao nội lực, phát huy giá trị cốt lõi trong tổ chức của các nhà điều hành, quản lý.

 

 

Bài viết liên quan

    Contact Me on Zalo