Đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp | Pro CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 33 buổi / 132 tiết
Lịch học: Thứ 3 - 5
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 22.000.000 VND

Khóa đào tạo Pro CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp của IABM là chương trình đào tạo chuyên sâu được triển khai với sứ mệnh hoàn thiện năng lực chuyên môn cho các nhà quản lý tài chính cấp cao của doanh nghiệp. Khóa học bao gồm nhiều lĩnh vực tối quan trọng như phân tích tài chính, quản lý tài chính phù hợp với chiến lược doanh nghiệp, báo cáo tài chính và công bố thông tin tài chính minh bạch, quản lý thuế, đánh giá hoạt động điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu quan trọng nhất của khóa học là tạo dựng nền móng vững chắc về kỹ năng quản lý tài chính để giúp các CFO đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu của thị trường nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Nền móng đó được xây dựng từ những chuyên đề chứa đựng kho kiến thức đa dạng cả về chiều rộng và chiều sâu, từ đó góp phần nâng cao tư duy và khả năng lãnh đạo đồng thời củng cố bộ năng lực thiết yếu cho các CFO cấp cao trong tương lai.

Đối tượng của khóa học

 • Nhóm 1: Các Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán viên hoặc Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp
 • Nhóm 2: Các Chuyên viên Tài chính, Chuyên viên Phân tích đầu tư của doanh nghiệp
 • Nhóm 3: Các chủ doanh nghiệp hay những người đang làm công tác quản lý điều hành các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, kinh doanh tại doanh nghiệp
 • Nhóm 4: Những người có hoài bão trở thành Giám đốc Tài chính trong tương lai

Với chương trình học được tham vấn và tích hợp từ bộ chương trình đào tạo kỹ năng và kiến thức độc quyền dành cho nhà quản lý từ Viện đào tạo chuyên về quản lý và công nghệ của Mỹ – AIMT (American Institute of Management and Technology), học viên hoàn thành các khóa đào tạo Giám đốc tại IABM sẽ nhận được đồng thời hai chứng chỉ giá trị, bao gồm:

Chứng chỉ do
Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp (IABM) cấp
Chứng chỉ do
American Institute Management & Technology (AIMT) cấp

Chuyên đề 1: Tổng quan CFO – Nâng tầm lãnh đạo: Trở thành Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

 • Nắm được những kiến thức chung về các kỹ năng lãnh đạo
 • Am hiểu sâu sắc văn hóa doanh nghiệp và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn bằng cách thay đổi cách thức hoạt động của bộ phận tuyển dụng – thậm chí là thay đổi văn hóa của bộ phận tuyển dụng – để tìm được những nhân sự phụ trách các hoạt động tài chính – kế toán có năng lực, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp
 • Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động đổi mới và cải cách trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu của mình trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp
 • Biết cách thực hiện những chiến lược giao tiếp chuyên nghiệp và hiệu quả với đối tác, cấp trên, đồng nghiệp,…

Chuyên đề 2: Quản lý chiến lược 

 • Nắm được cách thức xác định và phân tích bối cảnh của công ty, từ đó xây dựng lộ trình quản lý tài chính chiến lược phù hợp với tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp
 • Biết cách phân tích việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý chiến lược tài chính
 • Am hiểu cách thức tìm hiểu sức ảnh hưởng của các vấn đề về tính bền vững đến chiến lược của doanh nghiệp và những cách công ty có thể biến các thách thức này thành nguồn lợi thế cạnh tranh

Chuyên đề 3: Lập kế hoạch Ngân sách nâng cao

 • Biết cách thực hiện và đánh giá việc lập kế hoạch ngân sách
 • Nắm được cách thức sử dụng các mô hình và phương pháp khác nhau trong việc xây dựng kế hoạch ngân sách

Chuyên đề 4: Hệ thống báo cáo quản lý tài chính

 • Tạo dựng được kỹ năng đánh giá và dự báo tính bền vững tài chính
 • Sử dụng được các bộ công cụ thiết yếu để phân tích và sử dụng các báo cáo tài chính
 • Sử dụng được các hệ thống phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin về các quyết định quản lý
 • Hiểu được các nguyên tắc kinh tế giúp am hiểu thị trường và nắm được mối quan hệ giữa giá cả và số lượng

Chuyên đề 5: Phân tích tài chính và đầu tư

 • Nâng cao năng lực phân tích chỉ số hoạt động tài chính
 • Am hiểu các Nguyên tắc và Thủ tục của Báo cáo Tài chính
 • Tăng cường năng lực trong Đánh giá Tình hình Tài chính
 • Phát triển năng lực đánh giá Quản lý danh mục đầu tư và Lập kế hoạch phát triển tài sản hiệu quả
 • Xây dựng thành công bộ kỹ năng cần thiết và quy trình đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư vốn
 • Có hiểu biết về Dòng chảy Thương mại và Lý thuyết Thương mại Quốc tế liên quan đến Nguồn tài chính và Cơ hội Đầu tư

Chuyên đề 6: Luật Kinh doanh dành cho Giám đốc tài chính

 • Có kiến thức về Luật Kinh doanh; Có được những kiến ​​thức pháp lý cần thiết để định hướng chiến lược cho doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro và đưa ra các quyết định lãnh đạo sáng suốt hơn
 • Nhận biết được ưu và nhược điểm của các cấu trúc kinh doanh khác nhau
 • Am hiểu các nghĩa vụ pháp lý mà bạn có thể có với tư cách là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp
 • Hiểu rõ cấu trúc và các thành phần của hợp đồng để chuẩn bị cho các giao dịch kinh doanh thành công
 • Biết cách xác định các thông lệ cần thiết để tuân thủ luật lao động

Chuyên đề 7: Thực tiễn Quản lý Nguồn Nhân lực Tốt nhất và Các biện pháp Quản lý nhân sự hiệu quả

 • Nắm được cách thức phát triển và đào tạo kỹ năng tương tác và giao tiếp giữa các cá nhân với nhau
 • Nâng cao nhận thức về động lực của nhóm làm việc
 • Biết cách nắm bắt và hiểu biết kinh nghiệm các ứng viên và cách tận dụng để chia nhóm làm việc hiệu quả và năng động
 • Am hiểu kiến thức chuyên sâu về sự đổi mới và động lực của nhóm làm việc
 • Cải thiện thành công kỹ năng quản lý hiệu suất
 • Xác định và phát triển được nhu cầu và cách thức đổi mới trong nhóm nhân sự, tạo cơ hội cho sự phát triển của những cá nhân tài năng

Chuyên đề 8: Kiểm toán cho Giám đốc điều hành

 • Phát triển được kỹ năng đánh giá và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính
 • Hoàn thiện kỹ năng phân tích tài chính kết thúc hàng năm
 • Tăng cường năng lực trong Lập kế hoạch, Kiểm toán và Duy trì Hệ thống Doanh nghiệp

Chuyên đề 9: Thuế và Tư vấn Thuế

 • Am hiểu các thủ tục quyết toán thuế hàng năm
 • Am hiểu cách thức Tuân thủ Quy định về Thuế

Chuyên đề 10: Kiểm soát Nội bộ và Quản trị rủi ro

 • Mô tả lịch sử phát triển của quản trị công ty và tầm quan trọng của nó đối với các tổ chức
 • Xác định các đặc điểm chính của quản trị công ty bao gồm vai trò của kiểm toán nội bộ và đảm bảo trong quản trị công ty
 • Giải thích các nguyên tắc chính của quản lý rủi ro và các quy trình mà nó được thực hiện
 • Vạch ra các phương pháp được sử dụng trong phân tích và xác định rủi ro
 • Xác định và giải thích các chiến lược xử lý rủi ro
 • Đánh giá lợi ích tương đối của giám sát và sự đảm bảo độc lập trong đánh giá
 • Giải thích các nguyên tắc và cơ chế được sử dụng trong kiểm soát nội bộ.

Chuyên đề 11: Hoạch định chiến lược tài chính

 • Tài Chính Tập Đoàn và các mục tiêu ra quyết định Tài Chính
 • Ra quyết định Tài Chính là ra những quyết định gì?
 • Chi phí Vốn và cấu trúc Vốn tối ưu
 • Các chỉ số Tài Chính cần biết để ra quyết định Tài Chính
 • Nhận thức được sự cần thiết của việc lập kế hoạch tài chính thích ứng với những nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp cũng như những thay đổi của nền kinh tế và môi trường tài chính.
 • Phân tích hiệu quả giá trị so sánh của việc mua và thuê nhà; Tác động về thuế; mua, bán và cho thuê các nguyên tắc cơ bản.
 • Đánh giá các loại hình tín dụng; hiểu chi phí và cách sử dụng chúng sao cho có lợi nhất.
 • Kiểm tra các chiến lược đầu tư xem xét phân bổ tài sản
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Rise to Leadership: Become a professional CFO
Trở thành Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp
 • Chân dung CFO
 • Các kỹ năng và trình độ của một giám đốc tài chính
 • Năng lực và quyền hạn của CFO
1 4
2
Strategic Management, Innovation and Creativity
Quản trị Chiến lược, Đổi mới và Sáng tạo
 • Bối cảnh doanh nghiệp
 • Quản trị tài chính chiến lược
 • Lập kế hoạch và quản lý dự án
2 8
3
Advanced Budget Planning
Lập Kế hoạch Ngân sách nâng cao
 • Mục tiêu của Kế hoạch Ngân sách
 • Phương pháp luận của việc sửa đổi kế hoạch ngân sách
 • Phương pháp luận, Nguyên tắc và Thủ tục lập kế hoạch ngân sách
 • Lập ngân sách chi phí, lợi nhuận
 • Các nguyên lý chung về lập kế hoạch chiến lược tài chính
 • Lập ngân sách dòng tiền và nguồn vốn
3 12
4
Financial Management Reporting System
Hệ thống Báo cáo Quản lý Tài chính
 • Tổng quan về Hệ thống Quản trị và Hệ thống Báo cáo Quản lý
 • Các công cụ và kỹ thuật quản lý tài chính
 • Đo lường và báo cáo sự hiệu quả tài chính
 • Lập báo cáo cáo tài chính
 • Trình bày báo cáo trong cuộc họp HĐQT
2 8
5
Financial Analysis and Investment Management
Phân tích Tài chính và Quản trị đầu tư
 • Chỉ số tài chính và phân tích hiệu suất tài chính
 • Đánh giá hiệu quả và đánh giá tài sản
 • Đánh giá cơ cấu vốn
 • Đánh giá tình hình tài chính
 • Đánh giá rủi ro tài chính
 • Quản lý quỹ
 • Phân tích đòn bẩy và công cụ tài chính
3 12
6
Financial Investment
Tài chính Đầu tư
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 • Quản lý danh mục đầu tư và lập kế hoạch đầu tư
 • Ra quyết định đầu tư vốn
 • Đầu tư từ nguồn thay thế
 • Đầu tư cổ phiếu
 • Đầu tư phái sinh
 • Đầu tư thu nhập cố định
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường ngoại hối
3 12
7
Business Law for CFO
Luật Kinh doanh cho CFO
 • Hệ thống pháp luật và vai trò của Quy chế Pháp Luật
 • Giới thiệu về Luật Doanh nghiệp
 • Giới thiệu về Luật đấu giá tài sản
 • Giới thiệu về Luật quản lý thuế, Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN
 • Giới thiệu về Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu
 • Công ty cổ phần, TNHH, Hợp danh, và các tổ chức kinh doanh khác
 • Tối ưu hóa Pháp luật về Hợp đồng để đạt ưu thế trong thương mại
 • Phát triển Chính sách sở hữu trí tuệ
 • Hướng dẫn kỹ năng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật
2 8
8
Effective Human Resources Management Practices for CFO
Các biện pháp Quản trị nhân sự hiệu quả
 • Cơ cấu tổ chức của Phòng Tài Chính
 • Hệ thống đánh giá hiệu suất và hiệu quả
 • Kiến thiết và tổ chức đội ngũ nhân sự xuất sắc
 • Công cụ thực tiễn trong việc quản lý nhân sự
 • Quản trị hiệu suất làm việc của nhân viên
 • Đánh giá Tuyển dụng; Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực
 • Quản lý tổ chức và quản lý thích nghi
2 8
9
Auditing for CFO
Kiểm toán cho CFO
 • Các nguyên lý chung của kiểm toán
 • Thủ tục báo cáo kết thúc tài chính hàng năm
 • Lập kế hoạch đánh giá và thực hiện đánh giá
 • Báo cáo và kiểm soát kiểm toán nội bộ
 • Lập kế hoạch, Kiểm toán và Duy trì Hệ thống Doanh nghiệp
 • Hợp nhất Báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS
 • Giới thiệu về Luật kiểm toán độc lập
 • Kiểm soát nội bộ
2 8
10
Taxation and Tax Consultancy
Thuế và Tư vấn Thuế
 • Cải cách thủ tục hành chính thuế
 • Tuân thủ quy định về thuế (TNCN, TNDN, GTGT)
 • Thuế nâng cao
 • Thuế nhập khẩu – Nguyên tắc kế toán đối với hoàn thuế nhập khẩu
 • Thực hiện Thuế nhập khẩu – Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – EU và Việt Nam – UK
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản chi phí không được khấu trừ
 • Định giá chuyển nhượng bởi cơ quan thuế địa phương
 • Đánh thuế chuyển nhượng vốn gián tiếp ra nước ngoài
 • Quản lý rủi ro về thuế
3 12
11
Internal Control and Risk Management
Kiểm soát Nội bộ và Quản trị rủi ro
 • Quản trị, Quản lý rủi ro và Tuân thủ
 • Quản lý rủi ro – Mô hình và Chiến lược
 • Xác định và Kiểm soát rủi ro trong nhiều bối cảnh
3 12
12
Financial Strategic Orientation and Planning
Hoạch định Chiến lược Tài chính
3 12
13
Telling true stories and sharing the CFO's practical experience
Chia sẻ "câu chuyện thật" và kinh nghiệm thực chiến của CFO
1 4
14
Networking Event with Executives from Multinational Organizations
Sự kiện kết nối doanh nghiệp với Lãnh đạo các Tập đoàn Đa quốc gia
1 4
15
Workshop with Executives from Multinational Organizations
Chuyên đề hội thảo với Lãnh đạo các Tập đoàn Đa quốc gia
1 4
16
Graduation Ceremony
Lễ trao bằng tốt nghiệp
1 4
Total
Tổng
33 132
Khóa học Thời lượng Dự kiến khai giảng Lịch học Giờ học
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 33 buổi / 132 tiết Thứ 3 – 5 18h00 – 21h00

Ông Alvin Koh
Giám đốc Điều hành và Nhà sáng lập LOOP Smart Retail

Thạc sĩ Julian Villaquiran
Giám đốc Học thuật Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp (IABM)

Ông Sergio Pereira da Silva
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bồ Đào Nha (CCIPV)

Thạc sĩ Kel Norman
Giám đốc Điều hành Building Coffee

Ông Lưu Khánh Trường
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Đức chi nhánh Campuchia

Tiến sĩ Phạm Ngọc Tuấn
Viện trưởng Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ IMT

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hường
Chủ tịch & Giám đốc Điều hành Global Book Corporation, Global Media and Coaching

Tiến sĩ Huỳnh Đức Trường
Nguyên Tổng Giám đốc, Nguyên Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)

Tiến sĩ Lê Quang Hạnh
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Một Giải Pháp (One Solution Corp)

Ông Lê Anh Thắng
Giám đốc Tài chính Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Thạc sĩ Phan Hoài Nam
Nguyên Giám đốc Thuế Big4

Tiến sĩ Lê Ngọc Lợi
Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Phú Nam Hải

Ông Bùi Đăng Bảo
Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049