Kinh nghiệm làm việc

Giảng viên Phan Hoài Nam là hội viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA). Ông cũng là thành viên Thuế Quốc tế của Hiệp hội thuế Vương quốc Anh (CIOT) và đã được CIOT cấp Chứng chỉ cao cấp về Thuế Quốc tế (ADIT).

Trong lĩnh vực pháp lý, ông đã được cấp bằng Thạc sĩ Luật (LLM) của Đại học Panthéon-Assas (Đại học Paris 2, Pháp). Ngoài ra, Ông cũng là một Luật sư, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM.

Về lĩnh vực tài chính, ông đã được Bộ Tài chính Việt Nam cấp các chứng chỉ hành nghề, bao gồm: chứng chỉ Kiểm toán viên (VACPA), chứng chỉ hành nghề Đại lý Thuế và chứng chỉ hành nghề Đại lý Hải quan.

Về kinh nghiệm thực tiễn, ông có kinh nghiệm 13 năm trong lĩnh vực tư vấn thuế với vai trò là một Giám đốc của Bộ phận tư vấn thuế của một hãng Kiểm toán – Tư vấn thuộc nhóm Big 4.

Hiện nay, ông là Giám đốc Tài chính của một doanh nghiệp sản xuất thuộc một tập đoàn đa quốc gia của Singapore, phụ trách các vấn đề tài chính, thuế, hải quan và pháp chế doanh nghiệp.

0915 484 049